ผู้เชี่ยวชาญ NMIJ เยี่ยมชม มว. (8 กรกฎาคม 2562)

ดร.จริยา  บัวเจริญ รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ  พร้อมด้วย ดร.วิโรจน์  สุดาธรรม หัวหน้าห้องปฏิบัติการระยะพิกัด  ให้การต้อนรับ Dr. Makoto ABE ผู้เชี่ยวชาญจาก National Metrology Institute of Japan (NMIJ) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี  ก่อนเดินทางไปบรรยายในงาน สัมมนา “เทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่” ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบางแสนเฮริเทค จ.ชลบุรี