จัดอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (10-11 กรกฎาคม 2562)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) และกรมควบคุมมลพิษ จัดอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำไปบังคับใช้กฎหมายด้านการตรวจสอบยานพาหนะเสียงดังเกินมาตรฐานอย่างถูกต้อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ และขั้นตอนรายละเอียดต่างการตรวจสอบจับยานพาหนะเสียงดังเกินมาตรฐาน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด  ตลอดจนสามารถให้การบังคับใช้กฎหมายด้านการตรวจสอบยานพาหนะเสียงดังเกินมาตรฐาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักวิชาการ  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานขอตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 ราชบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เทศบาลตำบลปากแพรก เทศบาลตำแก่งเสี้ยน เทศบาลตำบลหนองบัว เทศบาลท่ามะขาม รวม 50 คน ณ โรงแรมริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี