มว. ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล (9 สิงหาคม 2562)

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ในการนี้นายรภัทร  โพธิวัชร์ ผู้จัดการบริหารกลาง พร้อมด้วยพนักงาน มว. ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ