กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2562)

พนักงาน มว. เข้าร่วมเดินในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยอยู่ในริ้วขบวนที่ 1 ตอนการเดินที่ 6 ลำดับที่ 5 ชื่อตอน “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” นำโดยวงดุริยางค์โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา จุดเริ่มต้นจากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ.ราชดำเนินกลาง จนถึงจุดสิ้นสุดเข้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง