กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” (10 ตุลาคม 2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจในพื้นที่ตำบลคลองห้า  โดยการทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณหมู่ที่ 3 ทั้งสองฝั่ง และตั้งแต่การไฟฟ้าอำเภอคลองหลวงไปจนถึงมอเตอร์เวย์ ทั้งสองฝั่ง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดและน่าอยู่  รวมทั้งยังฝึกความสามัคคีในหมู่คณะ และการทำงานร่วมกัน ณ เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี