มว. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชิโนรสาราม วรวิหาร (1 พฤศจิกายน 2562)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดชิโนรสาราม วรวิหาร  โดยมี ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน รวมทั้ง ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. นักมาตรวิทยาและเจ้าหน้าที่ มว. เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย