นิทรรศการ Thailand Halal Assembly 2019 (20-22 ธันวาคม 2562)

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน   “Thailand Halal Assembly 2019” ที่จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย โดยภายในงานได้จัดให้มีการประชุมและสัมมนาวิชาการนานาชาติพร้อมทั้งจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการเพื่อแสดงศักยภาพของกิจการฮาลาลในประเทศไทยให้ประชาคมโลกได้รับรู้ถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นในระบบและกระบวนการดำเนินงานภายใต้หลักการศาสนา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเป็นที่น่าเชื่อถือในตลาดโลก โดยมว.ได้นำเสนอผลงานและงานบริการต่างๆของสถาบัน พร้อมทั้งแสดงผลงานเรื่องวัสดุอ้างอิงรับรอง Thailand Reference Material (TRM) ซึ่ง มว.ได้ผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับการตรวจวัดทางอาหารได้แก่วัสดุอ้างอิงมาตรฐานดีเอ็นเอสุกร (Pork DNA Solution) เพื่อรองรับการเติบโตของผลิตภัณฑ์ฮาลาลควบคู่ไปกับสร้างมาตรฐานของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศ  ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ