ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (6 มกราคม 2563)

ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  รศ.นพ.สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ร่วมกับผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด อว. ในโอกาสนี้ ร.ท.อุทัย  นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ