การเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญด้านการวัดทางเคมี ประจำปี 2563

การเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญด้านการวัดทางเคมี ประจำปี 2563
สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้- 14 กุมภาพันธ์ 2563

1. โปรแกรมทดสอบความชำนาญ การวัดค่าความหวาน (% ฺBrix) ค่าใช่จ่าย 3,000 บาท ต่อตัวอย่าง ตามเอกสารแนบ 1
2. โปรแกรมการทดสอบความชำนาญการ วัดค่าโพลาไรเซชันของซูโครส ค่าใช่จ่าย 3,000 บาท ต่อตัวอย่าง ตามเอกสารแนบ 2
3. โปรแกรมทดสอบความชำนาญการ วัดสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในอาหาร ค่าใช่จ่าย 2,000 บาท ต่อตัวอย่าง ตามเอกสารแนบ 3
4. โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ การวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย ค่าใช่จ่าย 2,000 บาท ต่อตัวอย่าง ตามเอกสารแนบ 4
5. แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญการวัดทางอินทรีย์เคมี (REGISTRATION FORM) ตามเอกสารแนบ 5

ติดต่อสอบถามได้ที่ นิตยา สุดศิริ 02-0265400 ต่อ 5503 หรือ ดร. ศรกฤษณ์ มา บำรุง 02-0265400 ต่อ 5508

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 doc เอกสารแนบ 1 : โปรแกรมทดสอบความชำนาญ การวัดค่าความหวาน (% ฺBrix) ค่าใช่จ่าย 3,000 บาท ต่อตัวอย่าง 15 มกราคม 2020 12:39 pm 55 KB 82
2 doc เอกสารแนบ 2 : โปรแกรมการทดสอบความชำนาญการ วัดค่าโพลาไรเซชันของซูโครส ค่าใช่จ่าย 3,000 บาท ต่อตัวอย่าง 15 มกราคม 2020 12:39 pm 24 KB 59
3 doc เอกสารแนบ 3 : โปรแกรมทดสอบความชำนาญการ วัดสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในอาหาร ค่าใช่จ่าย 2,000 บาท ต่อตัวอย่าง 15 มกราคม 2020 12:39 pm 84 KB 73
4 doc เอกสารแนบ 4 : โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ การวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย ค่าใช่จ่าย 2,000 บาท ต่อตัวอย่าง 15 มกราคม 2020 12:39 pm 59 KB 68
5 doc เอกสารแนบ 5 : แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญการวัดทางอินทรีย์เคมี (REGISTRATION FORM) 15 มกราคม 2020 12:39 pm 32 KB 42