4 ข้อแตกต่าง ระหว่างเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากและเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดในภาคอุตสาหกรรม

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายที่นิยมใช้งานในตอนนี้เพื่อคัดกรองคนไข้ ที่เห็นหลักๆ น่าจะเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก (Forehead thermometre) และ กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal camera)

แต่ในสภาวะปัจจุบันเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากขาดตลาด จึงมีการนำเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม (Infrared thermometer) มาใช้งานแทน ด้วยความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่าสามารถใช้แทนกันได้  มว. จึงได้สรุปข้อแตกต่างระหว่าง  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบหน้าผาก กับ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม มาให้ทราบกัน