มว. ร่วมตรวจสอบค่าความเข้มแสงยูวีซีตู้อบฆ่าเชื้อ (20 เมษายน 2563)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยนางสาวโรจนา  ลี้เจริญ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ และกำกับดูแลกลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง ร่วมตรวจสอบค่าความเข้มแสงยูวีซีของตู้อบฆ่าเชื้อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้รับบริจาคมาจากบริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด  เพื่อให้ทราบค่าความเข้มแสงยูวีซีที่แม่นยำซึ่งจะช่วยกำหนดระยะเวลาการบ่มฆ่าเชื้อที่เหมาะสม เป็นไปตามกำหนดโดยหน่วยงานสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานสากล ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี