สัมภาษณ์พิเศษ “ชัวร์ก่อนแชร์” อสมท. ช่อง 30 HD “ห้ามเก็บแอลกอฮอล์เจลไว้ในรถ จริงหรือ? (5 พฤษภาคม 2563)

ดร.นงลักษณ์  ตั้งไพศาลกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี  ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตวิทยาแห่งชาติ  ให้สัมภาษณ์รายการพิเศษชุด “ชัวร์ก่อนแชร์” ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ส่งต่อกันทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด  ซึ่งในขณะนี้ในสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์ประเด็นเกี่ยวกับคำเตือน “ห้ามเก็บแอลกอฮอล์เจลไว้ในรถ จริงหรือ?”  เพราะความร้อนในรถอาจทำให้ประสิทธิภาพแอลกอฮอล์ลดลงจนไม่สามารถนำไปใช้ฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้  รวมถึงเตือนว่าอาจเป็นอันตราย  เพราะความร้อนในรถอาจทำให้แอลกอฮอล์เกิดไฟลุกขึ้นมาได้โดยที่เราไม่เห็นเปลวไฟ  การสัมภาษณ์ในวันนี้จึงได้นำเสนอในประเด็นเกี่ยวกับ “ห้ามเก็บแอลกอฮอล์เจลไว้ในรถ จริงหรือ?”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปเผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อประชาชนต่อไป ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี