มว. จัดอบรมออนไลน์ 4 หลักสูตรในเดือนพฤษภาคม

จากมาตรการป้องกัน COVID-19 มว. จึงได้จัดอบรมออนไลน์ในหลักสูตร การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563  หลักสูตรระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 และ ISO 18001 รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563 หลักสูตรการใช้งานเทอร์โมมิเตอร์แบบแผ่รังสีอย่างถูกวิธี ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  และหลักสูตรการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการวิเคราะห์ทางเคมี (EMU) ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563  โดยหลักสูตรดังกล่าวรับจำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรม และได้ลดราคาลงเป็นพิเศษ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081 840 2902 หรือสมัครผ่าน wttp://training.nimt.or.th/OnlineRegister/