ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนจำหน่าย TRM ของ มว.

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนจำหน่ายวัสดุอ้างอิงรับรองด้านเคมีและชีวภาพ (TRM) ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้แก่

1. บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด เป็น ผู้แทนจำหน่าย TRM กลุ่มที่ 1 วัสดุอ้างอิงรับรองด้านเคมี

2. บริษัท ไทย-เจแปน แก๊ส จำกัด เป็น ผู้แทนจำหน่าย TRM กลุ่มที่ 2 วัสดุอ้างอิงรับรองก๊าซผสมมาตรฐาน

3. บริษัท แลบแก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็น ผู้แทนจำหน่าย TRM กลุ่มที่ 2 วัสดุอ้างอิงรับรองก๊าซผสมมาตรฐาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้แทนจำหน่าย TRM ของ มว. 19 พฤษภาคม 2020 11:17 am 71 KB 13