วันมาตรวิทยาโลก 2020 “Measurement for Global Trade : การวัดเพื่อการค้าโลก” 

วันมาตรวิทยาโลก 2020

การวัดเพื่อการค้าโลก

Measurement for Global Trade

วันที่ 20 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันครบรอบการลงนามในสนธิสัญญาเมตริก เมื่อปี ค.ศ. 1875  ซึ่งสนธิสัญญานี้เป็นพื้นฐานสำหรับระบบการวัดที่สอดคล้องกันทั่วโลก ทั้งทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม อุตสาหกรรมการผลิตและการค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการป้องกันสภาพแวดล้อมของโลก และเป็นวันที่ประชาคมมาตรวิทยาทั่วโลกร่วมกันเฉลิมฉลองใน “วันมาตรวิทยาโลก” เป็นงานประจำปีระหว่างสมาชิกกว่า 80 ประเทศ  ในแต่ละปี วันมาตรวิทยาโลกมีการเฉลิมฉลองร่วมกันโดยสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (Bureau International des Poids et Measures : BIPM) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด (International Organization of Legal Metrology : OIML) ในปี 2020 นี้ หัวข้อสำหรับวันมาตรวิทยาโลกในปี คือ “Measurement for Global Trade : การวัดเพื่อการค้าโลก”  ซึ่งหัวข้อนี้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทการวัดที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกในการค้าโลกที่เป็นธรรม มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับ และสนองความคาดหวังด้านคุณภาพของลูกค้า ในโอกาสนี้จึงอยากเชิญชวนชาวมาตรวิทยา และผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมเฉลิมฉลอง และรำลึกถึงวันสำคัญนี้ด้วยกัน  ซึ่งท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นข้อความจาก Martin Milton กรรมการจาก BIPM และ Anthony Donnellan กรรมการจาก BIML ที่ได้กล่าวว่า ได้ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อยกระดับความสำคัญของบทบาทการวัดในการค้าโลก เพื่อความเป็นธรรม ความมั่นใจ และการป้องกันของของผู้ผลิตและผู้บริโภค หรือแม้แต่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press release)  ได้ที่ www.worldmetrologyday.org