มว.เปิดให้บริการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานสำหรับทดสอบเครื่องช่วยหายใจ

เครื่องช่วยหายใจเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้คนไข้หลายคนกลับมาหายดีจากโรคโควิด-19  เพราะช่วยให้ระบบการหายใจของผู้ป่วยมีประสิทธิภาพในระหว่างการรักษา หรือช่วยประคับประคองให้ผู้ป่วยฟื้นตัวจนกว่าจะหายใจได้เอง

อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าเครื่องช่วยหายใจจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย แต่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าการวัดต่างๆ เช่น ความดันและอัตราการไหลที่ใช้ในระบบเครื่องช่วยหายใจจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำให้สอดคล้องกับความถูกต้องแม่นยำของเครื่องช่วยหายใจ ด้วยเหตุนี้ มว.จึงมีความตระหนักในการถ่ายทอดค่าความถูกต้องตามมาตรฐานสากลไปยังเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของผู้ป่วยและให้ผู้ใช้เกิดความมั่นใจในการใช้งาน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นายลิขิต ใสหนู หัวหน้ากลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล  likit@nimt.or.th

ดร.ปฏิพัทธ์ วงศ์เทพ  นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานกลศาสตร์ของไหล  025775100 ext 2205   patipat@nimt.or.th