มว. ตรวจสอบหลอดยูวีซี ฆ่าเชื้อโควิด-19 the Prodigy Generation (12 มิถุนายน 2563)

นายพลวัฒน์  จำปาเรือง  นายชยุตม์  เจริญกิจ และนายณัฐพงศ์  ดำด้วง นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง พร้อมด้วย ดร.พัชริญา  เพชรผ่อง นักมาตรวิทยาชำนาญการ และนายไพโรจน์  รัตนางกูร หัวหน้ากลุ่มงานเสียงและการสั่นสะเทือน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ทำการตรวจวัดประสิทธิภาพสำหรับหลอดยูวีซี ฆ่าเชื้อโควิด-19 และตรวจสอบ Electrical Safety Analyzer ของอุปกรณ์ต้นแบบ ของบริษัท เดอะ โพรดิจี เจนเนอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งได้ทำต้นแบบไว้ 3 แบบด้วยกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะมอบหลอดยูวีซีดังกล่าว ให้กับโรงพยาบาลและสถานที่ราชการต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี