กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 (13 ตุลาคม 2563)

ร.ท.อุทัย  นรินิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ มว. เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม” ภายใต้กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ