ขอเชิญเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญด้านการวัดทางเคมี ประจำปี 2564 ตั้งแต่ บัดนี้- 28 กุมภาพันธ์ 2564

ขอเชิญเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญด้านการวัดทางเคมี ประจำปี 2564 สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้- 28 กุมภาพันธ์ 2564
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความชำนาญการวัดทางอินทรีย์เคมี (REGISTRATION FORM) ตามเอกสารแนบ 1
2. โปรแกรมทดสอบความชำนาญการ การวัดค่าความเค็มของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ค่าใช้จ่าย 3000 บาท (รวม VAT) ตามเอกสารแนบ 2
3.โปรแกรมทดสอบความชำนาญ การวัดค่าความหวาน (% ฺBrix) ค่าใช้จ่าย 3000 บาท (รวม VAT) ตามเอกสารแนบ 3
4. โปรแกรมการทดสอบความชำนาญการ วัดค่าโพลาไรเซชันของซูโครส ค่าใช้จ่าย 3000 บาท (รวม VAT) ตามเอกสารแนบ 4
5. โปรแกรมการทดสอบความชำนาญ การวัดสัดส่วนกรดไขมันทรานส์ในน้ำมันพืช ค่าใช้จ่าย 2000 บาท (รวม VAT) ตามเอกสารแนบ 5

ติดต่อสอบถามได้ที่ นิตยา สุดศิริ 02-0265400 ต่อ 5503 หรือ ดร. ศรกฤษณ์ มา บำรุง 02-0265400 ต่อ 5508