มว. ร่วมบรรยายกับสถาบันมาตร ออสเตรเลีย ส่งเสริมมาตรวิทยาเคมีในอินโดนีเซีย (25-29 มกราคม 2564)

ดร.กิตติยา  เชียร์แมน หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ชีวภาพ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับ Mr. Paul Armishaw จาก NMI Australia เพื่อส่งเสริมมาตรวิทยาเคมีในอินโดนีเซีย ในหัวข้อ “ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเตรียมวัสดุอ้างอิงรับรอง” (Training on the Production and Characterisation of Reference Materials according to the ISO 34 Series of Standards) ให้แก่บุคลากรของสถาบันมาตรวิทยาในต่างประเทศ และอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการระหว่าง PTB (Physikalish-Technische Bundesanstalt, Germany)  และ  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของอินโดนีเซีย (National Measurement Standards – National Standardization Agency of Indonesia)  โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและการใช้บริการมาตรวิทยาทางเคมี (MiC) ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งในภาคสิ่งแวดล้อมและอาหาร ในประเทศอินโดนีเซีย  ซึ่งการอบรมดังกล่าว เป็นการอบรมออนไลน์ โดย มว. สนับสนุนด้านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมดังกล่าว ณ อาคารมาตรธำรง มว. จ.ปทุมธานี