พนักงาน มว. รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (9 มิถุนายน 2564)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มว. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและการเสียชีวิตของโรคโควิด-19 ได้ ยิ่งไปกว่านั้นการฉีดวัคซีนในคนจำนวนมากยังจะสามารถยับยั้งการระบาดของโรคในชุมชนได้อีกด้วย การดำเนินการให้ประชากรได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็วจึงมีความสำคัญในการลดการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิต และสามารถยับยั้งการระบาดและการ กลายพันธุ์ของโรคโควิด-19 ได้อีกด้วย ในการนี้ พนักงานของ มว. ได้รับการฉีดวัคซีน 2 รอบด้วยกันคือ ในวันที่ 9 มิถุนายน เป็นรอบแรก ส่วนในรอบที่สองจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี