ประกาศเรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ