บรรยาย หลักการและการวิเคราะห์วัสดุและรูปร่างชิ้นงานด้วย Laser Scanning Confocal Microscope (พร้อมสาธิต) (14 กรกฎาคม 2564)

ฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มว. จัดบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ “หลักการวิเคราะห์วัสดุและรูปร่างชั้นงานด้วย Laser Scanning confocal Microscope (พร้อมสาธิต) ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ SM+L online บรรยายให้ความรู้แก่ผู้สนใจโดย คุณปนัดดา  สละชีพ นักมาตรวิทยา กลุ่มงานมาตรวิทยานาโน ฝ่ายมาตรวิทยามิติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วัสดุด้วย Laser Scanning Confocal Microscope ว่า  เครื่องมือนี้ทำอะไรได้บ้าง  ไม่ได้ใช้แค่วัดพื้นผิว ความหยาบ เท่านั้น  แต่สามารถวิเคราะห์ได้ถึง grain, dendrite, film thickness, porosity และยังมีการสาธิตเครื่องมือชิ้นนี้ให้ได้ชมกันด้วย  การบรรยายในครั้งนี้ เป็นการบรรยายออนไลน์ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มว. จ.ปทุมธานี