มว. ร่วมกิจกรรมโครงการ “ส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน” (6 กันยายน 2564)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “อว. Clean & Clear ส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน” ด้วยการลงพื้นที่ทำความสะอาดศูนย์พักคอย-โรงพยาบาลสนาม นำร่อง 35 แห่งก่อนขยายไปทั่วประเทศ สำหรับพื้นที่นำร่องปฏิบัติการ ได้แก่ พื้นที่บางแค (16 จุด) พื้นที่ทวีวัฒนา (17 จุด) เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชน  โดยเน้นการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ ทำความสะอาด ป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19  ในการนี้จิตอาสาพนักงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  โดยได้เข้าทำความสะอาดพื้นที่ ศาลาธรรมวัดสุทธิจิตตาราม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ