พนักงาน มว. รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 (1 และ 11 กันยายน 2564)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและการเสียชีวิตของโรคโควิด-19 ได้ ยิ่งไปกว่านั้นการฉีดวัคซีนในคนจำนวนมากยังจะสามารถยับยั้งการระบาดของโรคในชุมชนได้อีกด้วย การดำเนินการให้ประชากรได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็วจึงมีความสำคัญในการลดการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิต และสามารถยับยั้งการระบาดและการ กลายพันธุ์ของโรคโควิด-19 ได้อีกด้วย ในการนี้ พนักงานของ มว. ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง 2 รอบด้วยกันคือ ในวันพุธที่ 1 กันยายน เป็นรอบแรก ส่วนในรอบที่สองจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 ตามลำดับ ณ อาคารยิมเนเซียม 4 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564