สถาบันมาตรวิทยาเชิงรุกส่งมอบเครื่องมือทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิ ด้วยประสิทธิภาพการวัดถูกต้องแม่นยำสูงให้กับสถานพยาบาล รวมพลังฝ่าวิกฤต….ลดการระบาดของโรคโควิด-19

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เร่งขับเคลื่อน  “โครงการประยุกต์ใช้มาตรวิทยาเพื่อการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19” อย่างต่อเนื่อง โดยคณะผู้บริหารและนักวิจัยของสถาบันฯ ได้ส่งมอบเครื่องทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Infrared Thermometer Tester) ให้แก่สถานพยาบาลและหน่วยบริการประชาชน เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการทดสอบความถูกต้องของการใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อช่วยยับยั้งป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 พร้อมทั้งร่วมติดตามความคืบหน้า ปัญหาและข้อจำกัดในการใช้เครื่องมือทดสอบดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

27 กันยายน 2564 : นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการและทีมงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีส่งมอบ เครื่องทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Infrared Thermometer Tester)อย่างเป็นทางการ ให้กับเจ้าหน้าที่จากสถานพยาบาลและหน่วยบริการประชาชน โดยมีตัวแทนรับมอบในที่ประชุมดังกล่าวจำนวน 3 แห่งได้แก่ 1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2. บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด โรงพยาบาลรามาธิบดี 3. โรงพยาบาลหนองเสือ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมส่งมอบเครื่องทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ VDO CONFERENCE โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อีกจำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1. ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 2. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 จ.นครราชสีมา 4. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จ.อุบลราชธานี 5. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 6. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 7. ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลพัทลุง และ 8. ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โดยเครื่องทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (Infrared Thermometer Tester) ที่ทาง มว. ส่งมอบให้กับสถานพยาบาลและหน่วยบริการประชาชนต่างๆ ในครั้งนี้ ได้ผ่านการสอบเทียบและได้รับการรับรอง (Certified) แล้ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างมาตรฐานในการตรวจคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายให้แก่ผู้ใช้งาน ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ได้จากการใช้เครื่องมือวัดที่ผ่านการทดสอบความถูกต้องแม่นยำแล้ว เนื่องจากเครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกาย นับว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญด่านแรก ที่สถานพยาบาลใช้ในการคัดกรองผู้ติดเชื้อออกจากคนปกติ เพื่อนำไปสู่การรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และสถาบันยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการขยายขีดความสามารถทางการวัด ในโครงการประยุกต์ใช้มาตรวิทยาเพื่อการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ให้ครอบคลุมในสาขาเครื่องมือวัดทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศของเรากลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้ในเร็ววัน