อว.ใช้เวลามาตรฐานแห่งชาติกำหนดการเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกวันสวรรคตในหลวง ร.9

นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ มว. เดินทางเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่13 ตุลาคม 2564 จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป. อว. (โยธี) โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (รอว.) เป็นประธานในพิธี และศ.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมในพิธีด้วย  โดยมีหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอว.เข้าร่วมพิธีผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)  ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการนำระบบเวลามาตรฐานแห่งประเทศไทยโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ซึ่งเป็นผู้ดูแลและพัฒนาระบบดังกล่าวอันมีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ มาใช้เป็นตัวกำหนดเวลาในการเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ นับเป็นโอกาสอันดีในการโชว์ศักยภาพความแม่นยำทางการวัดในเรื่องของเวลามาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

เวลามาตรฐานแห่งชาติสำคัญอย่างไร? ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของเวลามาตรฐานแห่งชาติได้ที่นี่ http://www.nimt.or.th/main/?page_id=15520