รายงานแผน-ผล ประจำปี

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 27 พฤศจิกายน 2018 11:25 am 9 MB 96
2 pdf แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 05 พฤศจิกายน 2018 3:13 pm 99 KB 88
3 pdf แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 พฤศจิกายน 2018 10:33 am 146 KB 102
4 pdf รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง งบกองทุน ปี 60 ไตรมาส 3 12 กรกฎาคม 2017 1:41 pm 2 MB 306
5 pdf รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง งบบูรณาการ ปี 60 ไตรมาส 3 12 กรกฎาคม 2017 1:40 pm 1 MB 265
6 pdf รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง งบปกติ ปี 60 ไตรมาส 3 12 กรกฎาคม 2017 1:39 pm 1 MB 268
7 pdf รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 60 (ไตรมาส 2) 19 พฤษภาคม 2017 11:30 am 4 MB 316
8 pdf รายงานผลการปฏิบัติตามแผน 60 ไตรมาส 1 24 มกราคม 2017 2:36 pm 4 MB 446
9 pdf รายงานแผลงบประมาณ-60 09 พฤศจิกายน 2016 1:31 pm 984 KB 457
10 pdf รายงานแผนงบบูรณาการ-60 09 พฤศจิกายน 2016 1:31 pm 1 MB 385
11 pdf รายงานแผนงบกองทุน-60 09 พฤศจิกายน 2016 1:31 pm 2 MB 360
12 pdf รายงานผลงบกองทุน-59 ไตรมาส 4 09 พฤศจิกายน 2016 1:31 pm 1 MB 359
13 pdf รายงานผลงบปกติ-59 ไตรมาส 4 09 พฤศจิกายน 2016 1:31 pm 1 MB 389
14 pdf ผลไตรมาส 3 งบปกติ-59 19 สิงหาคม 2016 11:39 am 2 MB 425
15 pdf ผลไตรมาส 3 งบกองทุนฯ-59 19 สิงหาคม 2016 11:39 am 1 MB 440
16 pdf ผลไตรมาส 2 งบปกติ-59 19 สิงหาคม 2016 11:39 am 2 MB 409
17 pdf ผลไตรมาส 2 งบกองทุนฯ-59 19 สิงหาคม 2016 11:39 am 1 MB 382
18 pdf ผลไตรมาส 1 งบปกติ-59 19 สิงหาคม 2016 11:39 am 2 MB 427
19 pdf ผลไตรมาส 1 งบกองทุนฯ-59 19 สิงหาคม 2016 11:39 am 1 MB 427
20 pdf แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบปกติ-59 19 สิงหาคม 2016 11:39 am 1 MB 483
21 pdf แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบกองทุนฯ-59 19 สิงหาคม 2016 11:39 am 947 KB 445