รายงานแผน-ผล ประจำปี

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง งบกองทุน ปี 60 ไตรมาส 3 12 กรกฎาคม 2017 1:41 pm 2 MB 221
2 pdf รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง งบบูรณาการ ปี 60 ไตรมาส 3 12 กรกฎาคม 2017 1:40 pm 1 MB 186
3 pdf รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง งบปกติ ปี 60 ไตรมาส 3 12 กรกฎาคม 2017 1:39 pm 1 MB 184
4 pdf รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อ ปีงบประมาณ 60 (ไตรมาส 2) 19 พฤษภาคม 2017 11:30 am 4 MB 226
5 pdf รายงานผลการปฏิบัติตามแผน 60 ไตรมาส 1 24 มกราคม 2017 2:36 pm 4 MB 348
6 pdf รายงานแผลงบประมาณ-60 09 พฤศจิกายน 2016 1:31 pm 984 KB 348
7 pdf รายงานแผนงบบูรณาการ-60 09 พฤศจิกายน 2016 1:31 pm 1 MB 282
8 pdf รายงานแผนงบกองทุน-60 09 พฤศจิกายน 2016 1:31 pm 2 MB 277
9 pdf รายงานผลงบกองทุน-59 ไตรมาส 4 09 พฤศจิกายน 2016 1:31 pm 1 MB 276
10 pdf รายงานผลงบปกติ-59 ไตรมาส 4 09 พฤศจิกายน 2016 1:31 pm 1 MB 300
11 pdf ผลไตรมาส 3 งบปกติ-59 19 สิงหาคม 2016 11:39 am 2 MB 341
12 pdf ผลไตรมาส 3 งบกองทุนฯ-59 19 สิงหาคม 2016 11:39 am 1 MB 356
13 pdf ผลไตรมาส 2 งบปกติ-59 19 สิงหาคม 2016 11:39 am 2 MB 327
14 pdf ผลไตรมาส 2 งบกองทุนฯ-59 19 สิงหาคม 2016 11:39 am 1 MB 302
15 pdf ผลไตรมาส 1 งบปกติ-59 19 สิงหาคม 2016 11:39 am 2 MB 351
16 pdf ผลไตรมาส 1 งบกองทุนฯ-59 19 สิงหาคม 2016 11:39 am 1 MB 344
17 pdf แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบปกติ-59 19 สิงหาคม 2016 11:39 am 1 MB 372
18 pdf แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบกองทุนฯ-59 19 สิงหาคม 2016 11:39 am 947 KB 364