วว. สวัสดีปีใหม่ (14 มกราคม 2559)

นายประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. และ ดร.ปนัดดา  ซิลวา  รองผู้อำนวยการ (2)ให้การต้อนรับ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว.  และนายวิรัช  จันทรา  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี