บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การไปเรียนต่อต่างประเทศสำหรับพนักงานของสถาบัน”

ดร.ปนัดดา  ซิลวา  รองผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การไปเรียนต่อต่างประเทศสำหรับพนักงานของสถาบัน” บรรยายโดย Dr. Takashi  USUDA จาก NMIJ  Prof. T. HATSUZAWA จาก Tokyo Institute of Technology  Prof. H. AOYAMA จาก University of Electro-Communications  และ Dr. A. HIOKI จาก NMIJ ซึ่งในการบรรยายสรุปนี้ผู้บรรยายได้แบ่งปันข้อมูลความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและ NMIJ โดยผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเป็นพนักงาน มว. และ วศ. ที่กำลังมองหาโอกาสไปศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ. ปทุมธานี