ข่าวจัดซื้อ-จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

Download Attachments

# File Date added File size Downloads
1 pdf 60031-ราคากลาง LASER DISPLACEMENT SENSOR (SENSOR HEAD) โดยวิธีพิเศษ 08 กันยายน 2017 9:01 am 32 KB 234
2 pdf 60033-ราคากลาง Uncertified Hardness Block โดยวิธีพิเศษ 22 สิงหาคม 2017 3:43 pm 27 KB 240
3 pdf 60032-ราคากลาง Precision Current Comparator โดยวิธีพิเศษ 22 สิงหาคม 2017 3:38 pm 31 KB 235
4 pdf 60027-ราคากลาง งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ พร้อมวางท่อประปา อาคารเคมีฯ โดยวิธีพิเศษ 22 สิงหาคม 2017 10:57 am 27 KB 181
5 pdf 60026-ราคากลาง งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า อาคารเคมีฯ โดยวิธีพิเศษ 22 สิงหาคม 2017 9:57 am 27 KB 161
6 pdf ราคากลาง-Silicon Trap Detector and Deuterium Lamp (ใบสั่งซื้อ/จ้าง เลขที่ 60013) วิธีพิเศษ 21 สิงหาคม 2017 5:21 pm 142 KB 230
7 pdf ราคากลาง-Standard Charpy Impact Test Pieces โดยวิธีพิเศษ 21 สิงหาคม 2017 2:59 pm 28 KB 161
8 pdf ประกาศที่ 39-2560 ประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 สิงหาคม 2017 10:33 am 720 KB 253
9 pdf ประกาศสอบราคา 38-2560 งานจ้างเหมารวมดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์ฯ ปี 61 (8 เดือน) 15 สิงหาคม 2017 3:57 pm 510 KB 183
10 pdf ราคากลาง-งานจ้างเหมารวมดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์ฯ ปี 61 (8 เดือน) 15 สิงหาคม 2017 3:57 pm 258 KB 163
11 pdf TOR-ภูมิทัศน์ฯ ปี 61 15 สิงหาคม 2017 3:55 pm 12 MB 289
12 pdf ราคากลาง O&M 2561 แบบ ปปช. 11 สิงหาคม 2017 2:59 pm 315 KB 174
13 pdf ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารวม O&M 2561 11 สิงหาคม 2017 2:59 pm 879 KB 240
14 pdf เอกสารประกวดราคา O&M 2561 (5-5)บัญชีรายการต่อ 72 11 สิงหาคม 2017 2:54 pm 2 MB 207
15 pdf เอกสารประกวดราคา O&M 2561 (4-5)บัญชีรายการต่อ 52 11 สิงหาคม 2017 2:54 pm 2 MB 243
16 pdf เอกสารประกวดราคา O&M 2561 (3-5)บัญชีรายการต่อ 32 11 สิงหาคม 2017 2:54 pm 1 MB 395
17 pdf เอกสารประกวดราคา O&M 2561 (2-5)บัญชีรายการ 11 สิงหาคม 2017 2:54 pm 2 MB 341
18 pdf เอกสารประกวดราคา O&M 2561 (1-5)เอกสารแนบท้าย 11 สิงหาคม 2017 2:54 pm 2 MB 154
19 pdf ประกาศผล ชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท 10 สิงหาคม 2017 3:09 pm 294 KB 218
20 pdf (ร่าง) เอกสารประกวดราคา-โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี ระยะที่ 2 10 สิงหาคม 2017 3:04 pm 796 KB 1094
21 pdf ราคากลาง-โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี ระยะที่ 2 (2-2) 10 สิงหาคม 2017 3:03 pm 2 MB 185
22 pdf ราคากลาง-โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาเคมี ระยะที่ 2 (1-2) 10 สิงหาคม 2017 3:01 pm 1 MB 429
23 pdf ราคากลาง-Infusion pump and Syringe pump (สัญญาที่ 1-2560) DPL 25 กรกฎาคม 2017 11:02 am 30 KB 172
24 pdf ราคากลาง-Adapters (สัญญาที่ 12-2560) DPL 21 กรกฎาคม 2017 11:22 am 29 KB 166
25 pdf ราคากลาง-Spectroradiometer detector set (สัญญาที่ 15-2560) 19 กรกฎาคม 2017 3:22 pm 27 KB 157
26 pdf ราคากลาง-3/4 inch Coriolis mass flowmeter (สัญญาที่ 29-2559) DPL 17 กรกฎาคม 2017 9:30 am 30 KB 146
27 pdf ราคากลาง-DC Nanovoltmeter (สัญญาที่ 41-2559) DPL 14 กรกฎาคม 2017 10:43 am 29 KB 178
28 pdf รายชื่อผู้ยื่นเอกสาร ประกวดราคาเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ครั้งที่ 3 05 กรกฎาคม 2017 3:32 pm 263 KB 180
29 pdf สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อฯ เดือนมิถุนายน 2560 (ตามแบบ สขร.) 05 กรกฎาคม 2017 3:19 pm 2 MB 196
30 pdf ราคากลาง-Digital Measurement Amplifier and ชุด Loadcell (ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ 60021) 03 กรกฎาคม 2017 10:13 am 28 KB 155
31 pdf ราคากลาง-อุปกรณ์ปรับปรุงระบบสอบเทียบ Square Master ชุดจับยึดหัวโพรบและชิ้นงาน และชุดแกนการเคลื่อนแนวดิ่ง (ใบสั่งซื้อ/จ้าง เลขที่ 60020) 30 มิถุนายน 2017 4:56 pm 27 KB 161
32 pdf ราคากลาง-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Surveying Fees of Malfunction & Adjustments (ใบสั่งซื้อ/จ้าง เลขที่ 60019) 30 มิถุนายน 2017 4:16 pm 31 KB 163
33 pdf ราคากลาง-One complete set of MicroHR Spectrometer (ใบสั่งซื้อ/จ้าง เลขที่ 60018) 30 มิถุนายน 2017 2:56 pm 29 KB 152
34 pdf ผู้รับซอง เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ครั้งที่ 3 29 มิถุนายน 2017 1:30 pm 260 KB 171
35 pdf ราคากลาง-New micro-TRI-gloss S with accessories (ใบสั่งซื้อ/จ้าง เลขที่ 60010) 26 มิถุนายน 2017 4:24 pm 29 KB 162
36 pdf ราคากลาง-Compressed gas standard capacitor MCP 200 and Impulse Resistor (ใบสั่งซื้อ/จ้าง เลขที่ 60006) 26 มิถุนายน 2017 3:11 pm 32 KB 151
37 pdf ราคากลาง เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท 20 มิถุนายน 2017 3:38 pm 240 KB 167
38 pdf ประกาศยกเลิก การจัดซื้อชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ครั้งที่ 2 20 มิถุนายน 2017 3:38 pm 275 KB 177
39 pdf ประกาศประกวดราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ ชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ครั้งที่ 3 20 มิถุนายน 2017 3:38 pm 742 KB 172
40 pdf ราคากลาง Cryogenic current comparator and Accessory (สัญญาเลขที่ 25-2559) DPL 16 มิถุนายน 2017 2:54 pm 143 KB 162
41 pdf ราคากลาง Primary Frequency Standard (Caesium) (Time and Frequency Standard Generation System) สัญญาเลขที่ 27-2559 (DPL) 16 มิถุนายน 2017 11:07 am 143 KB 156
42 pdf ราคากลาง Emissivity Measuremtn System (สัญญาที่ 2-2560) โครงการ DPL 15 มิถุนายน 2017 11:21 am 142 KB 200
43 pdf สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (ตามแบบ สขร.) 09 มิถุนายน 2017 4:25 pm 3 MB 178
44 pdf รายชื่อผู้ยื่นซอง ชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ครั้งที่ 2 09 มิถุนายน 2017 4:18 pm 261 KB 173
45 pdf ราคากลาง-Set of Three Phase Power and Power Quality Standard (60024) 05 มิถุนายน 2017 2:57 pm 29 KB 213
46 pdf ราคากลาง-UV Chamber for Calibration Device (60023) 05 มิถุนายน 2017 2:49 pm 29 KB 156
47 pdf ราคากลาง-Automatic Coulometric and Volumetric KF Titration with accessories (60025) 02 มิถุนายน 2017 11:42 am 28 KB 152
48 pdf ราคากลาง-MI Electronic Measuring System (60003) 31 พฤษภาคม 2017 4:11 pm 29 KB 162
49 pdf ราคากลาง-INTERFEROMETER in Exchange Case (60002) 31 พฤษภาคม 2017 3:46 pm 30 KB 195
50 pdf ราคากลาง-ชุดตรวจวัดเสียงจากท่อไอเสีย และอุปกรณ์ประกอบ (60001) 31 พฤษภาคม 2017 10:44 am 25 KB 145
51 pdf ประกาศผล ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของนาฬิกาที่ตัวรับสัญญาณด้วยนาฬิกาอะตอม H-MASER (Receiver clock characteristic improvement with H-MASER) 26 พฤษภาคม 2017 4:49 pm 360 KB 177
52 pdf รายชื่อผู้ซื้อซองชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (ครั้งที่ 2) 26 พฤษภาคม 2017 3:54 pm 256 KB 166
53 pdf ราคากลาง เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (ครั้งที่ 2) 19 พฤษภาคม 2017 3:15 pm 240 KB 216
54 pdf แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น งานประกวดราคาซื้อ H-MASER 08 พฤษภาคม 2017 2:46 pm 307 KB 196
55 pdf Spec. ชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลท 05 พฤษภาคม 2017 4:32 pm 1 MB 1120
56 pdf ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ครั้งที่ 2 05 พฤษภาคม 2017 4:32 pm 789 KB 190
57 pdf ประกาศผลการคัดเลือกงานจัดจ้างบริษัทผู้ออกแบบฯ อาคารพัฒนาระบบราง 25 เมษายน 2017 11:16 am 326 KB 248
58 pdf ผู้ยื่นซอง ปรับปรุงชุดโคมไฟสูง 25 เมษายน 2017 11:07 am 178 KB 179
59 pdf ผู้ซื้อซอง ปรับปรุงชุดโคมไฟสูง 25 เมษายน 2017 11:07 am 217 KB 205
60 pdf ผู้ยื่นซอง Set of High Current Resistor 25 เมษายน 2017 11:07 am 179 KB 218
61 pdf ผู้ซื้อซอง Set of High Current Resistor 25 เมษายน 2017 11:07 am 179 KB 202
62 pdf ผู้ยื่นซอง H-MASER 25 เมษายน 2017 10:41 am 338 KB 184
63 pdf ประกาศ 26-2560 (ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงชุดโคมไฟสูง โดยวิธีสอบราคา) 21 เมษายน 2017 4:28 pm 294 KB 198
64 pdf ประกาศ 28-2560 (ผลการจัดซื้อ Sit of High Current Resistor จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา) 21 เมษายน 2017 3:35 pm 266 KB 193
65 pdf รายชื่อผู้ซื้อซอง H-MASER 28 มีนาคม 2017 3:10 pm 21 KB 223
66 pdf ตารางการดำเนินการ E-Auction H-MASER 10 มีนาคม 2017 2:56 pm 21 KB 250
67 pdf ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของนาฬิกาที่ตัวรับสัญญาณด้วยนาฬิกาอะตอม H-MASER (Receiver clock characteristic improvement with H-MASER) 10 มีนาคม 2017 2:50 pm 2 MB 263
68 pdf เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ H-Maser (Receiver clock characteristic improvement with H-MASER) จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย Active hydrogen maser , Offset Generator and Frequency Distributor 24 กุมภาพันธ์ 2017 3:34 pm 5 MB 266
69 pdf 1.1 รายละเอียดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของนาฬิกาที่ตัวรับสัญญาณด้วยนาฬิกาอะตอม H-MASER (Receiver clock characteristic improvement with H-MASER) จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย Active hydrogen maser, Offset Generator and Frequency Distributor 24 กุมภาพันธ์ 2017 3:34 pm 671 KB 277
70 pdf ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph, GC) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 24 กุมภาพันธ์ 2017 10:36 am 302 KB 283
71 pdf ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา (ปร.6) 15 กุมภาพันธ์ 2017 3:49 pm 268 KB 229
72 pdf ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา (ปร.5) 15 กุมภาพันธ์ 2017 3:49 pm 335 KB 220
73 pdf ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา (ปร.4) 15 กุมภาพันธ์ 2017 3:49 pm 886 KB 244
74 pdf ประกาศที่ 17-2560 งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2) 15 กุมภาพันธ์ 2017 3:47 pm 480 KB 251
75 pdf ราคากลาง จัดซื้อ Set of High Current Resistor จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา 14 กุมภาพันธ์ 2017 10:31 am 142 KB 220
76 pdf แจ้งผลการพิจารณา เครื่องแก๊ส โครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph, GC) พร้อมอุปกรณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2017 10:29 am 283 KB 247
77 pdf [9 ก.พ. 60] ประกาศที่ 14-2560 จัดซื้อ Set of High Current Resistor จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา 09 กุมภาพันธ์ 2017 4:11 pm 404 KB 257
78 pdf [9 ก.พ. 60] ประกาศที่ 15/2560 เรื่อง ผลการจัดซื้อถังแรงดัน (Pressure tank) ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา 09 กุมภาพันธ์ 2017 4:09 pm 277 KB 263
79 pdf ผู้ซื้อซอง ชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท 02 กุมภาพันธ์ 2017 8:36 am 252 KB 260
80 pdf ประกาศรายชื่อบริษัท Short List ระบบรางฯ 27 มกราคม 2017 1:32 pm 347 KB 338
81 pdf [24 ม.ค. 60] ราคากลาง-งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา (ปร.6) 24 มกราคม 2017 4:10 pm 268 KB 245
82 pdf [24 ม.ค. 60] ราคากลาง-งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา (ปร.5) 24 มกราคม 2017 4:10 pm 335 KB 283
83 pdf [24 ม.ค. 60] ราคากลาง-งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา (ปร.4) 24 มกราคม 2017 4:10 pm 886 KB 246
84 pdf [24 ม.ค. 60] ประกาศ ที่ 7-2560 งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา 24 มกราคม 2017 4:10 pm 508 KB 287
85 pdf รายชื่อผู้ซื้อซอง เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ 24 มกราคม 2017 2:37 pm 255 KB 234
86 pdf ประกาศประกวดราคาชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท 24 มกราคม 2017 2:37 pm 982 KB 244
87 pdf เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลท 16 มกราคม 2017 1:11 pm 1 MB 284
88 pdf ประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph, GC) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 16 มกราคม 2017 10:51 am 782 KB 252
89 pdf ราคากลางงานปรับปรุงชุดโคมไฟสูง (แบบ ปร.6)-สอบราคา 13 มกราคม 2017 9:44 am 285 KB 235
90 pdf ราคากลางงานปรับปรุงชุดโคมไฟสูง (แบบ ปร.5)-สอบราคา 13 มกราคม 2017 9:44 am 280 KB 237
91 pdf ราคากลางงานปรับปรุงชุดโคมไฟสูง (แบบ ปร.4)-สอบราคา 13 มกราคม 2017 9:44 am 1 MB 235
92 pdf ประกาศสอบราคา ที่ 1-2560 งานจ้างเหมาปรับปรุงชุดโคมไฟสูง ถนนภายนอกอาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยวิธีสอบราคา 13 มกราคม 2017 9:41 am 460 KB 289
93 pdf [11 ม.ค. 60] ราคากลาง-Uncertified Hardness Block โดยวิธีพิเศษ (60005) 11 มกราคม 2017 3:03 pm 141 KB 210
94 pdf [0 ม.ค. 60] ราคากลาง-System of fixed point cell โดยวิธีพิเศษ (60015) 10 มกราคม 2017 4:57 pm 142 KB 224
95 pdf [28 ธ.ค. 59] ราคากลาง-Portable 2D Profile Laser Scan โดยวิธีพิเศษ (60016) 10 มกราคม 2017 4:11 pm 142 KB 285
96 pdf [6 ม.ค. 60] ราคากลาง-เครื่องติดตามอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง โดยวิธีพิเศษ (60014) 06 มกราคม 2017 2:54 pm 141 KB 227
97 pdf ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อ E-Auction เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ 06 มกราคม 2017 11:43 am 5 MB 279
98 pdf ประกาสร่าง TOR รายละเอียดคุณลักษณ์ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ 06 มกราคม 2017 11:43 am 2 MB 571
99 pdf ประกาศยกเลิกการคัดเลือกบริษัทผู้ออกแบบ เพื่อออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง อาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง-59 27 ธันวาคม 2016 3:00 pm 530 KB 238
100 pdf [21 ธ.ค. 59 ] ราคากลาง (ถังแรงดัน 4,000 ลิตร) 21 ธันวาคม 2016 6:12 pm 59 KB 235
101 pdf [21 ธ.ค. 59] ประกาศ ที่ 27-2559 สอบราคาซื้อถังแรงดัน (Pressure tank) ขนาด 4,000 ลิตร โดยวิธีสอบราคา 21 ธันวาคม 2016 6:12 pm 653 KB 245
102 pdf [19-12-59] ราคากลางจัดซื้อ Mass flow controller and accessory โดยวิธีพิเศษ (สัญญาเลขที่ 24-2559) 19 ธันวาคม 2016 6:04 pm 142 KB 349
103 pdf [16 ธ.ค. 59] ราคากลางจัดซื้อ Long gauge block set, Short gauge block set โดยวิธีพิเศษ (สัญญาเลขที่ 26-2559) DPL 16 ธันวาคม 2016 12:49 pm 30 KB 222
104 pdf [16 ธ.ค. 2559] ราคากลางจัดซื้อ The development of Liquid Flow measurment โดยวิธีพิเศษ (สัญญาเลขที่ 23-2559) DPL 16 ธันวาคม 2016 11:52 am 31 KB 253
105 pdf ประกาศผล Genetic Analyzer 09 ธันวาคม 2016 10:07 am 276 KB 325
106 pdf ประกาศผล LC-MS-MS 09 ธันวาคม 2016 10:06 am 303 KB 305
107 pdf ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา-lc-ms-ms 28 พฤศจิกายน 2016 5:01 pm 281 KB 246
108 pdf ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา-genetic-analyzer 28 พฤศจิกายน 2016 5:01 pm 254 KB 241
109 doc รายชื่อผู้ยื่นซอง-genetic-analyzer 25 พฤศจิกายน 2016 11:00 am 943 KB 221
110 doc รายชื่อผู้ยื่นซอง-lc-ms-ms 25 พฤศจิกายน 2016 11:00 am 953 KB 217
111 doc รายชื่อผู้ซื้อซอง-genetic-analyzer 16 พฤศจิกายน 2016 4:37 pm 425 KB 222
112 doc รายชื่อผู้ซื้อซอง LC-MS-MS 16 พฤศจิกายน 2016 4:36 pm 459 KB 242
113 pdf spec-ga 16 พฤศจิกายน 2016 4:31 pm 752 KB 355
114 pdf ราคากลาง Genetic analyzer.pdf 16 พฤศจิกายน 2016 4:31 pm 237 KB 385
115 pdf ประกาศ-genetic-analyzer 16 พฤศจิกายน 2016 4:31 pm 764 KB 331
116 pdf ราคากลาง-LC-MS-MS 16 พฤศจิกายน 2016 4:30 pm 245 KB 537
117 pdf spec-lc-ms-ms 16 พฤศจิกายน 2016 4:29 pm 2 MB 1020
118 pdf ประกาศ LC-MS-MS 16 พฤศจิกายน 2016 4:28 pm 780 KB 421