ข่าวจัดซื้อ-จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

913 Total Views 6 Views Today

Download Attachments

FileDate addedFile sizeDownloads
pdf ประกาศ LC-MS-MS16/11/2016 4:41 pm 780 KB 62
pdf spec-ga16/11/2016 4:44 pm 752 KB 42
pdf ประกาศ-genetic-analyzer16/11/2016 4:44 pm 764 KB 40
pdf spec-lc-ms-ms16/11/2016 4:41 pm 2 MB 258
รายชื่อผู้ซื้อซอง LC-MS-MS16/11/2016 4:41 pm 459 KB 44
รายชื่อผู้ซื้อซอง-genetic-analyzer16/11/2016 4:44 pm 425 KB 31
รายชื่อผู้ยื่นซอง-lc-ms-ms25/11/2016 11:01 am 953 KB 25
รายชื่อผู้ยื่นซอง-genetic-analyzer25/11/2016 11:01 am 943 KB 29
pdf ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา-genetic-analyzer28/11/2016 5:02 pm 254 KB 27
pdf ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา-lc-ms-ms28/11/2016 5:02 pm 281 KB 30
pdf ประกาศผล LC-MS-MS09/12/2016 10:07 am 303 KB 37
pdf ประกาศผล Genetic Analyzer09/12/2016 10:07 am 276 KB 32
pdf ประกาศรายชื่อบริษัท Short List ระบบรางฯ27/01/2017 1:33 pm 347 KB 27
pdf [16 ธ.ค. 2559] ราคากลางจัดซื้อ The development of Liquid Flow measurment โดยวิธีพิเศษ (สัญญาเลขที่ 23-2559) DPL16/12/2016 11:55 am 31 KB 45
pdf [16 ธ.ค. 59] ราคากลางจัดซื้อ Long gauge block set, Short gauge block set โดยวิธีพิเศษ (สัญญาเลขที่ 26-2559) DPL16/12/2016 12:51 pm 30 KB 25
pdf [19-12-59] ราคากลางจัดซื้อ Mass flow controller and accessory โดยวิธีพิเศษ (สัญญาเลขที่ 24-2559)19/12/2016 6:06 pm 142 KB 43
pdf [21 ธ.ค. 59] ประกาศ ที่ 27-2559 สอบราคาซื้อถังแรงดัน (Pressure tank) ขนาด 4,000 ลิตร โดยวิธีสอบราคา21/12/2016 6:14 pm 653 KB 30
pdf [21 ธ.ค. 59 ] ราคากลาง (ถังแรงดัน 4,000 ลิตร)21/12/2016 6:14 pm 59 KB 33
pdf ประกาศยกเลิกการคัดเลือกบริษัทผู้ออกแบบ เพื่อออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง อาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง-5927/12/2016 3:01 pm 530 KB 27
pdf ประกาสร่าง TOR รายละเอียดคุณลักษณ์ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ06/01/2017 11:46 am 2 MB 37
pdf ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อ E-Auction เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ06/01/2017 11:46 am 5 MB 20
pdf [6 ม.ค. 60] ราคากลาง-เครื่องติดตามอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง โดยวิธีพิเศษ (60014)06/01/2017 2:55 pm 141 KB 28
pdf [28 ธ.ค. 59] ราคากลาง-Portable 2D Profile Laser Scan โดยวิธีพิเศษ (60016)10/01/2017 4:12 pm 142 KB 19
pdf [0 ม.ค. 60] ราคากลาง-System of fixed point cell โดยวิธีพิเศษ (60015)10/01/2017 4:57 pm 142 KB 23
pdf [11 ม.ค. 60] ราคากลาง-Uncertified Hardness Block โดยวิธีพิเศษ (60005)11/01/2017 3:05 pm 141 KB 18
pdf ประกาศสอบราคา ที่ 1-2560 งานจ้างเหมาปรับปรุงชุดโคมไฟสูง ถนนภายนอกอาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยวิธีสอบราคา13/01/2017 9:43 am 460 KB 35
pdf แบบ ปร.4 (ปรับปรุงชุดโคมไฟสูง)-สอบราคา13/01/2017 9:47 am 1 MB 25
pdf แบบ ปร.5 (ปรับปรุงชุดโคมไฟสูง)-สอบราคา13/01/2017 9:47 am 280 KB 23
pdf แบบ ปร.6 (ปรับปรุงชุดโคมไฟสูง)-สอบราคา13/01/2017 9:47 am 285 KB 21
pdf ประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph, GC) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ16/01/2017 10:53 am 782 KB 22
pdf เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลท16/01/2017 1:13 pm 1 MB 36
pdf รายชื่อผู้ซื้อซอง เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ24/01/2017 2:38 pm 255 KB 22
pdf ประกาศประกวดราคาชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท24/01/2017 2:38 pm 982 KB 23
pdf [24 ม.ค. 60] ประกาศ ที่ 7-2560 งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา24/01/2017 4:13 pm 508 KB 26
pdf [24 ม.ค. 60] ราคากลาง-งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา (ปร.4)24/01/2017 4:13 pm 886 KB 25
pdf [24 ม.ค. 60] ราคากลาง-งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา (ปร.5)24/01/2017 4:13 pm 335 KB 25
pdf [24 ม.ค. 60] ราคากลาง-งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา (ปร.6)24/01/2017 4:13 pm 268 KB 27
pdf ผู้ซื้อซอง ชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท02/02/2017 8:38 am 252 KB 18
pdf [9 ก.พ. 60] ประกาศที่ 15/2560 เรื่อง ผลการจัดซื้อถังแรงดัน (Pressure tank) ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา09/02/2017 4:14 pm 277 KB 20
pdf [9 ก.พ. 60] ประกาศที่ 14-2560 จัดซื้อ Set of High Current Resistor จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา09/02/2017 4:14 pm 404 KB 28
pdf แจ้งผลการพิจารณา เครื่องแก๊ส โครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph, GC) พร้อมอุปกรณ์10/02/2017 10:30 am 283 KB 18
pdf ราคากลาง จัดซื้อ Set of High Current Resistor จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา14/02/2017 10:32 am 142 KB 22
pdf ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา (ปร.4)15/02/2017 3:55 pm 886 KB 13
pdf ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา (ปร.5)15/02/2017 3:55 pm 335 KB 10
pdf ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา (ปร.6)15/02/2017 3:55 pm 268 KB 12
pdf ประกาศที่ 17-2560 งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2)15/02/2017 3:55 pm 480 KB 19
pdf ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph, GC) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ24/02/2017 10:38 am 302 KB 14
pdf 1.1 รายละเอียดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของนาฬิกาที่ตัวรับสัญญาณด้วยนาฬิกาอะตอม H-MASER (Receiver clock characteristic improvement with H-MASER) จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย Active hydrogen maser, Offset Generator and Frequency Distributor24/02/2017 3:39 pm 671 KB 19
pdf เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ H-Maser (Receiver clock characteristic improvement with H-MASER) จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย Active hydrogen maser , Offset Generator and Frequency Distributor24/02/2017 3:39 pm 5 MB 23
pdf ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของนาฬิกาที่ตัวรับสัญญาณด้วยนาฬิกาอะตอม H-MASER (Receiver clock characteristic improvement with H-MASER)10/03/2017 2:58 pm 2 MB 8
pdf ตารางการดำเนินการ E-Auction H-MASER10/03/2017 2:58 pm 21 KB 11
pdf รายชื่อผู้ซื้อซอง H-MASER28/03/2017 3:11 pm 21 KB 0