ข่าวจัดซื้อ-จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

1540 Total Views 7 Views Today

Download Attachments

File Date added File size Downloads
pdf ประกาศ LC-MS-MS 16/11/2016 4:28 pm 780 KB 133
pdf spec-ga 16/11/2016 4:31 pm 752 KB 106
pdf ประกาศ-genetic-analyzer 16/11/2016 4:31 pm 764 KB 106
pdf spec-lc-ms-ms 16/11/2016 4:29 pm 2 MB 588
รายชื่อผู้ซื้อซอง LC-MS-MS 16/11/2016 4:36 pm 459 KB 111
รายชื่อผู้ซื้อซอง-genetic-analyzer 16/11/2016 4:37 pm 425 KB 91
รายชื่อผู้ยื่นซอง-lc-ms-ms 25/11/2016 11:00 am 953 KB 82
รายชื่อผู้ยื่นซอง-genetic-analyzer 25/11/2016 11:00 am 943 KB 89
pdf ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา-genetic-analyzer 28/11/2016 5:01 pm 254 KB 86
pdf ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา-lc-ms-ms 28/11/2016 5:01 pm 281 KB 91
pdf ประกาศผล LC-MS-MS 09/12/2016 10:06 am 303 KB 98
pdf ประกาศผล Genetic Analyzer 09/12/2016 10:07 am 276 KB 94
pdf ประกาศรายชื่อบริษัท Short List ระบบรางฯ 27/01/2017 1:32 pm 347 KB 94
pdf [16 ธ.ค. 2559] ราคากลางจัดซื้อ The development of Liquid Flow measurment โดยวิธีพิเศษ (สัญญาเลขที่ 23-2559) DPL 16/12/2016 11:52 am 31 KB 105
pdf [16 ธ.ค. 59] ราคากลางจัดซื้อ Long gauge block set, Short gauge block set โดยวิธีพิเศษ (สัญญาเลขที่ 26-2559) DPL 16/12/2016 12:49 pm 30 KB 81
pdf [19-12-59] ราคากลางจัดซื้อ Mass flow controller and accessory โดยวิธีพิเศษ (สัญญาเลขที่ 24-2559) 19/12/2016 6:04 pm 142 KB 98
pdf [21 ธ.ค. 59] ประกาศ ที่ 27-2559 สอบราคาซื้อถังแรงดัน (Pressure tank) ขนาด 4,000 ลิตร โดยวิธีสอบราคา 21/12/2016 6:12 pm 653 KB 89
pdf [21 ธ.ค. 59 ] ราคากลาง (ถังแรงดัน 4,000 ลิตร) 21/12/2016 6:12 pm 59 KB 88
pdf ประกาศยกเลิกการคัดเลือกบริษัทผู้ออกแบบ เพื่อออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง อาคารพัฒนามาตรฐานการวัดเพื่อรองรับการพัฒนาระบบราง-59 27/12/2016 3:00 pm 530 KB 83
pdf ประกาสร่าง TOR รายละเอียดคุณลักษณ์ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ 06/01/2017 11:43 am 2 MB 107
pdf ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อ E-Auction เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ 06/01/2017 11:43 am 5 MB 83
pdf [6 ม.ค. 60] ราคากลาง-เครื่องติดตามอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง โดยวิธีพิเศษ (60014) 06/01/2017 2:54 pm 141 KB 81
pdf [28 ธ.ค. 59] ราคากลาง-Portable 2D Profile Laser Scan โดยวิธีพิเศษ (60016) 10/01/2017 4:11 pm 142 KB 74
pdf [0 ม.ค. 60] ราคากลาง-System of fixed point cell โดยวิธีพิเศษ (60015) 10/01/2017 4:57 pm 142 KB 80
pdf [11 ม.ค. 60] ราคากลาง-Uncertified Hardness Block โดยวิธีพิเศษ (60005) 11/01/2017 3:03 pm 141 KB 72
pdf ประกาศสอบราคา ที่ 1-2560 งานจ้างเหมาปรับปรุงชุดโคมไฟสูง ถนนภายนอกอาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยวิธีสอบราคา 13/01/2017 9:41 am 460 KB 98
pdf แบบ ปร.4 (ปรับปรุงชุดโคมไฟสูง)-สอบราคา 13/01/2017 9:44 am 1 MB 84
pdf แบบ ปร.5 (ปรับปรุงชุดโคมไฟสูง)-สอบราคา 13/01/2017 9:44 am 280 KB 80
pdf แบบ ปร.6 (ปรับปรุงชุดโคมไฟสูง)-สอบราคา 13/01/2017 9:44 am 285 KB 79
pdf ประกาศ-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph, GC) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 16/01/2017 10:51 am 782 KB 86
pdf เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลท 16/01/2017 1:11 pm 1 MB 101
pdf รายชื่อผู้ซื้อซอง เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ 24/01/2017 2:37 pm 255 KB 79
pdf ประกาศประกวดราคาชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท 24/01/2017 2:37 pm 982 KB 89
pdf [24 ม.ค. 60] ประกาศ ที่ 7-2560 งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา 24/01/2017 4:10 pm 508 KB 83
pdf [24 ม.ค. 60] ราคากลาง-งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา (ปร.4) 24/01/2017 4:10 pm 886 KB 82
pdf [24 ม.ค. 60] ราคากลาง-งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา (ปร.5) 24/01/2017 4:10 pm 335 KB 82
pdf [24 ม.ค. 60] ราคากลาง-งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา (ปร.6) 24/01/2017 4:10 pm 268 KB 82
pdf ผู้ซื้อซอง ชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท 02/02/2017 8:36 am 252 KB 83
pdf [9 ก.พ. 60] ประกาศที่ 15/2560 เรื่อง ผลการจัดซื้อถังแรงดัน (Pressure tank) ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา 09/02/2017 4:09 pm 277 KB 78
pdf [9 ก.พ. 60] ประกาศที่ 14-2560 จัดซื้อ Set of High Current Resistor จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา 09/02/2017 4:11 pm 404 KB 88
pdf แจ้งผลการพิจารณา เครื่องแก๊ส โครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph, GC) พร้อมอุปกรณ์ 10/02/2017 10:29 am 283 KB 78
pdf ราคากลาง จัดซื้อ Set of High Current Resistor จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา 14/02/2017 10:31 am 142 KB 76
pdf ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา (ปร.4) 15/02/2017 3:49 pm 886 KB 72
pdf ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา (ปร.5) 15/02/2017 3:49 pm 335 KB 65
pdf ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา (ปร.6) 15/02/2017 3:49 pm 268 KB 70
pdf ประกาศที่ 17-2560 งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการการไหล โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2) 15/02/2017 3:47 pm 480 KB 77
pdf ประกาศผลการประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph, GC) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 24/02/2017 10:36 am 302 KB 76
pdf 1.1 รายละเอียดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของนาฬิกาที่ตัวรับสัญญาณด้วยนาฬิกาอะตอม H-MASER (Receiver clock characteristic improvement with H-MASER) จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย Active hydrogen maser, Offset Generator and Frequency Distributor 24/02/2017 3:34 pm 671 KB 76
pdf เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ H-Maser (Receiver clock characteristic improvement with H-MASER) จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย Active hydrogen maser , Offset Generator and Frequency Distributor 24/02/2017 3:34 pm 5 MB 82
pdf ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะของนาฬิกาที่ตัวรับสัญญาณด้วยนาฬิกาอะตอม H-MASER (Receiver clock characteristic improvement with H-MASER) 10/03/2017 2:50 pm 2 MB 68
pdf ตารางการดำเนินการ E-Auction H-MASER 10/03/2017 2:56 pm 21 KB 75
pdf รายชื่อผู้ซื้อซอง H-MASER 28/03/2017 3:10 pm 21 KB 65
pdf ประกาศ 28-2560 (ผลการจัดซื้อ Sit of High Current Resistor จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา) 21/04/2017 3:35 pm 266 KB 14
pdf ประกาศ 26-2560 (ผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงชุดโคมไฟสูง โดยวิธีสอบราคา) 21/04/2017 4:28 pm 294 KB 11
pdf ผู้ยื่นซอง H-MASER 25/04/2017 10:41 am 338 KB 13
pdf ผู้ซื้อซอง ปรับปรุงชุดโคมไฟสูง 25/04/2017 11:07 am 217 KB 10
pdf ผู้ยื่นซอง ปรับปรุงชุดโคมไฟสูง 25/04/2017 11:07 am 178 KB 10
pdf ผู้ซื้อซอง Set of High Current Resistor 25/04/2017 11:07 am 179 KB 8
pdf ผู้ยื่นซอง Set of High Current Resistor 25/04/2017 11:07 am 179 KB 18
pdf ประกาศผลการคัดเลือกงานจัดจ้างบริษัทผู้ออกแบบฯ อาคารพัฒนาระบบราง 25/04/2017 11:16 am 326 KB 12
pdf ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ครั้งที่ 2 05/05/2017 4:32 pm 789 KB 13
pdf Spec. ชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลท 05/05/2017 4:32 pm 1 MB 11
pdf แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น งานประกวดราคาซื้อ H-MASER 08/05/2017 2:46 pm 307 KB 12
pdf ราคากลาง เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (ครั้งที่ 2) 19/05/2017 3:15 pm 240 KB 4
pdf รายชื่อผู้ซื้อซองชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (ครั้งที่ 2) 26/05/2017 3:54 pm 256 KB 0