เราจะเล่าเรื่องในหลวง 2 นาทีได้อย่างไร

ด้วยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำภาพยนต์สั้น
เรื่อง “เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน 2 นาทีได้อย่างไร” ความยาว 2 นาที เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลำในพระคุณอันหาที่สุดมิได้
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช