วว. แสดงความยินดี ผมว. (4 เมษายน 2560)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. ให้การต้อนรับ ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว.  และนายวิรัช  จันทรา  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ มว.  ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี