แสดงความยินดี ผมว. (7 เมษายน 2560)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. ให้การต้อนรับ ตัวแทนจากบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ที่เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ มว.  ณ อาคารสำนักงานกลาง มว. จ.ปทุมธานี