สงกรานต์ วท. (10 เมษายน 2560)

ดร.อรรชกา  สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์  ในโอกาสนี้ นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. คณะผู้บริหารและพนักงานหน่วยงานในสังกัด วท. ร่วมพิธี ณ วท. กรุงเทพฯ