ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559

3147 Total Views 1 Views Today

Download Attachments

File Date added File size Downloads
pdf [18 ม.ค. 59] ราคากลาง Thermal Voltage Converter : PO 58035 15/02/2016 1:18 pm 443 KB 651
pdf [18 ม.ค. 59] ราคากลาง PO 58036 15/02/2016 1:19 pm 30 KB 548
pdf [18 ม.ค. 59] ราคากลาง ตู้ควบคุมอากาศสำหรับใส่ Primary Cell : PO 58037 15/02/2016 1:20 pm 31 KB 506
pdf [18 ม.ค. 59] ราคากลาง Spectroradiometer : PO 58038 15/02/2016 1:49 pm 31 KB 501
pdf [25 ก.พ. 59] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 25/02/2016 8:38 am 4 MB 1167
pdf ราคากลาง 59003 Nanovoltmeter 07/03/2016 4:25 pm 35 KB 528
pdf ราคากลาง 59004 Set of High Precision 07/03/2016 4:28 pm 32 KB 483
pdf ราคากลาง 59001 Integrity 07/03/2016 4:34 pm 33 KB 494
pdf ราคากลาง 59002 Software PolyWorks 07/03/2016 4:35 pm 33 KB 516
pdf [18 ม.ค. 59] ราคากลาง Pyranometer Calibration : PO 58039 17/02/2016 9:57 am 27 KB 500
pdf ร่าง TOR-Gas Chromatograph (14 มี.ค. 59) 16/03/2016 3:58 pm 6 MB 554
pdf [14 มี.ค. 59] ราคากลาง (เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ) 16/03/2016 4:09 pm 324 KB 655
pdf [14 มี.ค. 59] ประกาศ ที่ 6-2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 18/03/2016 4:03 pm 2 MB 966
pdf [1 เม.ย. 59] ราคากลาง-งานสอบราคาเปลี่ยนหลังคาดาดฟ้าฯ (ครั้งที่ 3) 01/04/2016 9:19 am 275 KB 509
pdf [1 เม.ย. 59] ปร.4 (เปลี่ยนหลังคาฯ ครั้งที่ 3) 01/04/2016 9:21 am 490 KB 191
pdf [1 เม.ย. 59] ปร. 5 (เปลี่ยนหลังคาฯ ครั้งที่ 3) 01/04/2016 9:21 am 310 KB 713
pdf [1 เม.ย. 59] ปร.6 (เปลี่ยนหลังคาฯ ครั้งที่ 3) 01/04/2016 9:21 am 333 KB 897
pdf [1 เม.ย. 59] ประกาศสอบราคา ที่ 7-2559 เปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานดาดฟ้าฯ (ครั้งที่ 3) 01/04/2016 9:22 am 704 KB 864
pdf ราคากลาง 59013 05/08/2016 1:51 pm 27 KB 138
pdf [16 ก.ย. 59] ราคากลาง inch Turbine Flowmeter and Amplifier Link โดยวิธีพิเศษ (13-2559) DPL 16/09/2016 11:25 am 30 KB 120
pdf [ 20-9-59 ] ราคากลาง PO 590291 (Service Contract สำหรับเครื่อง GC6890) 20/09/2016 10:47 am 31 KB 111
pdf [ 27-09-59 ] ราคากลาง PO 590168 (บำรุงรักษาการทำงานของเครื่องวิเคราะแยกชนิดปริมาณ และมวลโมเลกุลของสารด้วยเทคนิค) 27/09/2016 4:18 pm 31 KB 102
pdf [ 27-09-59 ] ราคากลาง PO 590418 (X axis : Stoke 600 mm Included 600 mm.) 27/09/2016 3:57 pm 34 KB 113
pdf [ 27-09-59 ] ราคากลาง PO 590406 (ชุดเครื่องมือช่าง 9 ชุด) 27/09/2016 4:11 pm 34 KB 102
pdf [ 27-09-59 ] ราคากลาง PO 590228 (Replacement part (Compressor air) for Thunder Scientific) 27/09/2016 4:12 pm 32 KB 113
pdf [ 27-09-59 ] ราคากลาง PO 590409 (Service Contract เครื่อง GC6890N System) 27/09/2016 4:18 pm 32 KB 103
pdf ราคากลาง 59015 27/09/2016 1:15 pm 28 KB 107
pdf [29 ก.ย. 59] ราคากลาง งานจ้างเหมารวมดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และพื้นที่ภายนอกของกาคารผดุงมาตร และอาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยวิธีสอบราคา 29/09/2016 2:11 pm 263 KB 97
pdf [29 ก.ย. 59] ประกาศ ที่ 18-2559 งานจ้างเหมารวมดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และพื้นที่ภายนอกของอาคารผดุงมาตร และอาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยวิธีสอบราคา 29/09/2016 2:11 pm 867 KB 100
pdf [29 ก.ย. 59] ราคากลาง สัญญาเลขที่ 20-2559 การจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Lens Meter โดยวิธีพิเศษ จำนวน 1 ชุด (DPL) 29/09/2016 3:02 pm 141 KB 112
pdf เผยแพร่ร่าง TOR LC-MS/MS 26/10/2016 10:22 am 2 MB 113
pdf เผยแพร่ร่าง TOR Genetic Analyzer 26/10/2016 10:22 am 752 KB 101
pdf เผยแพร่ประกาศประกวดราคา E-Auction LC-MS-MS 03/11/2016 8:46 am 780 KB 103
pdf เผยแพร่ประกาศประกวดราคา E-Auction genetic-analyzer 03/11/2016 8:46 am 764 KB 89