ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559

2951 Total Views 3 Views Today

Download Attachments

FileDate addedFile sizeDownloads
pdf [18 ม.ค. 59] ราคากลาง Thermal Voltage Converter : PO 5803515/02/2016 1:18 pm 443 KB 597
pdf [18 ม.ค. 59] ราคากลาง PO 5803615/02/2016 1:19 pm 30 KB 493
pdf [18 ม.ค. 59] ราคากลาง ตู้ควบคุมอากาศสำหรับใส่ Primary Cell : PO 5803715/02/2016 1:21 pm 31 KB 450
pdf [18 ม.ค. 59] ราคากลาง Spectroradiometer : PO 5803815/02/2016 1:49 pm 31 KB 445
pdf [25 ก.พ. 59] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 255925/02/2016 9:04 am 4 MB 1100
pdf ราคากลาง 59003 Nanovoltmeter07/03/2016 4:27 pm 35 KB 471
pdf ราคากลาง 59004 Set of High Precision07/03/2016 4:29 pm 32 KB 427
pdf ราคากลาง 59001 Integrity07/03/2016 4:34 pm 33 KB 439
pdf ราคากลาง 59002 Software PolyWorks07/03/2016 4:35 pm 33 KB 455
pdf [18 ม.ค. 59] ราคากลาง Pyranometer Calibration : PO 5803917/02/2016 9:58 am 27 KB 443
pdf ร่าง TOR-Gas Chromatograph (14 มี.ค. 59)16/03/2016 4:14 pm 6 MB 458
pdf [14 มี.ค. 59] ราคากลาง (เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ)16/03/2016 4:16 pm 324 KB 596
pdf [14 มี.ค. 59] ประกาศ ที่ 6-2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ18/03/2016 4:07 pm 2 MB 895
pdf [1 เม.ย. 59] ราคากลาง-งานสอบราคาเปลี่ยนหลังคาดาดฟ้าฯ (ครั้งที่ 3)01/04/2016 9:23 am 275 KB 454
pdf [1 เม.ย. 59] ปร.4 (เปลี่ยนหลังคาฯ ครั้งที่ 3)01/04/2016 9:23 am 490 KB 135
pdf [1 เม.ย. 59] ปร. 5 (เปลี่ยนหลังคาฯ ครั้งที่ 3)01/04/2016 9:23 am 310 KB 658
pdf [1 เม.ย. 59] ปร.6 (เปลี่ยนหลังคาฯ ครั้งที่ 3)01/04/2016 9:23 am 333 KB 842
pdf [1 เม.ย. 59] ประกาศสอบราคา ที่ 7-2559 เปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานดาดฟ้าฯ (ครั้งที่ 3)01/04/2016 9:23 am 704 KB 803
pdf ราคากลาง 5901305/08/2016 1:51 pm 27 KB 82
pdf [16 ก.ย. 59] ราคากลาง inch Turbine Flowmeter and Amplifier Link โดยวิธีพิเศษ (13-2559) DPL16/09/2016 11:31 am 30 KB 66
pdf [ 20-9-59 ] ราคากลาง PO 590291 (Service Contract สำหรับเครื่อง GC6890)20/09/2016 10:49 am 31 KB 56
pdf [ 27-09-59 ] ราคากลาง PO 590168 (บำรุงรักษาการทำงานของเครื่องวิเคราะแยกชนิดปริมาณ และมวลโมเลกุลของสารด้วยเทคนิค)27/09/2016 4:55 pm 31 KB 48
pdf [ 27-09-59 ] ราคากลาง PO 590418 (X axis : Stoke 600 mm Included 600 mm.)27/09/2016 4:59 pm 34 KB 54
pdf [ 27-09-59 ] ราคากลาง PO 590406 (ชุดเครื่องมือช่าง 9 ชุด)27/09/2016 4:59 pm 34 KB 46
pdf [ 27-09-59 ] ราคากลาง PO 590228 (Replacement part (Compressor air) for Thunder Scientific)27/09/2016 4:59 pm 32 KB 56
pdf [ 27-09-59 ] ราคากลาง PO 590409 (Service Contract เครื่อง GC6890N System)27/09/2016 4:59 pm 32 KB 46
pdf ราคากลาง 5901527/09/2016 5:17 pm 28 KB 50
pdf [29 ก.ย. 59] ราคากลาง งานจ้างเหมารวมดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และพื้นที่ภายนอกของกาคารผดุงมาตร และอาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยวิธีสอบราคา29/09/2016 2:15 pm 263 KB 44
pdf [29 ก.ย. 59] ประกาศ ที่ 18-2559 งานจ้างเหมารวมดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และพื้นที่ภายนอกของอาคารผดุงมาตร และอาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยวิธีสอบราคา29/09/2016 2:15 pm 867 KB 42
pdf [29 ก.ย. 59] ราคากลาง สัญญาเลขที่ 20-2559 การจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Lens Meter โดยวิธีพิเศษ จำนวน 1 ชุด (DPL)29/09/2016 3:04 pm 141 KB 53
pdf เผยแพร่ร่าง TOR LC-MS/MS26/10/2016 10:24 am 2 MB 48
pdf เผยแพร่ร่าง TOR Genetic Analyzer26/10/2016 10:24 am 752 KB 38
pdf เผยแพร่ประกาศประกวดราคา E-Auction LC-MS-MS03/11/2016 8:48 am 780 KB 40
pdf เผยแพร่ประกาศประกวดราคา E-Auction genetic-analyzer03/11/2016 8:48 am 764 KB 31