ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559

3308 Total Views 3 Views Today

Download Attachments

File Date added File size Downloads
pdf ราคากลาง-การจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (สัญญาที่ 38-2559) DPL 24 กรกฎาคม 2017 10:29 am 32 KB 1
pdf ราคากลาง-Pressure sensor and Calibrator (สัญญาที่ 37-2559) DPL 20 กรกฎาคม 2017 3:15 pm 30 KB 2
pdf ราคากลาง-Shield Room or Chamber Room (สัญญาที่ 34-2559) DPL 20 กรกฎาคม 2017 1:11 pm 30 KB 1
pdf ราคากลาง-Pump system and structure (สัญญาที่ 36-2559) DPL 19 กรกฎาคม 2017 11:11 am 30 KB 1
pdf ราคากลาง-Tubing and control valve system (สัญญาที่ 28-2559) DPL 19 กรกฎาคม 2017 10:02 am 30 KB 1
pdf เผยแพร่ประกาศประกวดราคา E-Auction genetic-analyzer 03 พฤศจิกายน 2016 8:46 am 764 KB 98
pdf เผยแพร่ประกาศประกวดราคา E-Auction LC-MS-MS 03 พฤศจิกายน 2016 8:46 am 780 KB 115
pdf เผยแพร่ร่าง TOR Genetic Analyzer 26 ตุลาคม 2016 10:22 am 752 KB 146
pdf เผยแพร่ร่าง TOR LC-MS/MS 26 ตุลาคม 2016 10:22 am 2 MB 281
pdf [29 ก.ย. 59] ราคากลาง สัญญาเลขที่ 20-2559 การจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Lens Meter โดยวิธีพิเศษ จำนวน 1 ชุด (DPL) 29 กันยายน 2016 3:02 pm 141 KB 120
pdf [29 ก.ย. 59] ประกาศ ที่ 18-2559 งานจ้างเหมารวมดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และพื้นที่ภายนอกของอาคารผดุงมาตร และอาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยวิธีสอบราคา 29 กันยายน 2016 2:11 pm 867 KB 108
pdf [29 ก.ย. 59] ราคากลาง งานจ้างเหมารวมดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และพื้นที่ภายนอกของกาคารผดุงมาตร และอาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยวิธีสอบราคา 29 กันยายน 2016 2:11 pm 263 KB 106
pdf [ 27-09-59 ] ราคากลาง PO 590409 (Service Contract เครื่อง GC6890N System) 27 กันยายน 2016 4:18 pm 32 KB 113
pdf [ 27-09-59 ] ราคากลาง PO 590168 (บำรุงรักษาการทำงานของเครื่องวิเคราะแยกชนิดปริมาณ และมวลโมเลกุลของสารด้วยเทคนิค) 27 กันยายน 2016 4:18 pm 31 KB 115
pdf [ 27-09-59 ] ราคากลาง PO 590228 (Replacement part (Compressor air) for Thunder Scientific) 27 กันยายน 2016 4:12 pm 32 KB 127
pdf [ 27-09-59 ] ราคากลาง PO 590406 (ชุดเครื่องมือช่าง 9 ชุด) 27 กันยายน 2016 4:11 pm 34 KB 112
pdf [ 27-09-59 ] ราคากลาง PO 590418 (X axis : Stoke 600 mm Included 600 mm.) 27 กันยายน 2016 3:57 pm 34 KB 119
pdf ราคากลาง 59015 27 กันยายน 2016 1:15 pm 28 KB 118
pdf [ 20-9-59 ] ราคากลาง PO 590291 (Service Contract สำหรับเครื่อง GC6890) 20 กันยายน 2016 10:47 am 31 KB 118
pdf [16 ก.ย. 59] ราคากลาง inch Turbine Flowmeter and Amplifier Link โดยวิธีพิเศษ (13-2559) DPL 16 กันยายน 2016 11:25 am 30 KB 129
pdf ราคากลาง 59013 05 สิงหาคม 2016 1:51 pm 27 KB 153
pdf [1 เม.ย. 59] ประกาศสอบราคา ที่ 7-2559 เปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานดาดฟ้าฯ (ครั้งที่ 3) 01 เมษายน 2016 9:22 am 704 KB 877
pdf [1 เม.ย. 59] ปร.6 (เปลี่ยนหลังคาฯ ครั้งที่ 3) 01 เมษายน 2016 9:21 am 333 KB 909
pdf [1 เม.ย. 59] ปร. 5 (เปลี่ยนหลังคาฯ ครั้งที่ 3) 01 เมษายน 2016 9:21 am 310 KB 723
pdf [1 เม.ย. 59] ปร.4 (เปลี่ยนหลังคาฯ ครั้งที่ 3) 01 เมษายน 2016 9:21 am 490 KB 203
pdf [1 เม.ย. 59] ราคากลาง-งานสอบราคาเปลี่ยนหลังคาดาดฟ้าฯ (ครั้งที่ 3) 01 เมษายน 2016 9:19 am 275 KB 530
pdf [14 มี.ค. 59] ประกาศ ที่ 6-2559 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 18 มีนาคม 2016 4:03 pm 2 MB 978
pdf [14 มี.ค. 59] ราคากลาง (เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ) 16 มีนาคม 2016 4:09 pm 324 KB 672
pdf ร่าง TOR-Gas Chromatograph (14 มี.ค. 59) 16 มีนาคม 2016 3:58 pm 6 MB 584
pdf ราคากลาง 59002 Software PolyWorks 07 มีนาคม 2016 4:35 pm 33 KB 541
pdf ราคากลาง 59001 Integrity 07 มีนาคม 2016 4:34 pm 33 KB 506
pdf ราคากลาง 59004 Set of High Precision 07 มีนาคม 2016 4:28 pm 32 KB 492
pdf ราคากลาง 59003 Nanovoltmeter 07 มีนาคม 2016 4:25 pm 35 KB 539
pdf [25 ก.พ. 59] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 25 กุมภาพันธ์ 2016 8:38 am 4 MB 1190
pdf [18 ม.ค. 59] ราคากลาง Pyranometer Calibration : PO 58039 17 กุมภาพันธ์ 2016 9:57 am 27 KB 512
pdf [18 ม.ค. 59] ราคากลาง Spectroradiometer : PO 58038 15 กุมภาพันธ์ 2016 1:49 pm 31 KB 511
pdf [18 ม.ค. 59] ราคากลาง ตู้ควบคุมอากาศสำหรับใส่ Primary Cell : PO 58037 15 กุมภาพันธ์ 2016 1:20 pm 31 KB 536
pdf [18 ม.ค. 59] ราคากลาง PO 58036 15 กุมภาพันธ์ 2016 1:19 pm 30 KB 554
pdf [18 ม.ค. 59] ราคากลาง Thermal Voltage Converter : PO 58035 15 กุมภาพันธ์ 2016 1:18 pm 443 KB 662