นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (กรรมการโดยตำแหน่ง)