กลุ่มงานปฐมภูมิความยาว

เกี่ยวกับกลุ่ม

กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิความยาว เป็นกลุ่มงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษามาตรฐานการวัดทางด้านมิติในระดับปฐมภูมิของประเทศไทยได้แก่ Iodine stabilized He-Ne laser ที่มีความยาวคลื่น 633 นาโนเมตร แล้วถ่ายทอดค่าความถูกต้องการวัดทางด้านความยาวให้กับเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดความยาว 1 มิติ ต่าง ๆ เช่น Gauge block interferometer, line scale interferometer, laser interferometer โดยมีระบบสอบกลับได้ของการวัดดังรูปที่ 1

โครงสร้างกลุ่ม

นายศมน เพี้ยงบางยาง

กำกับดูแลกลุ่มมาตรวิทยาปฐมภูมิความยาว
อีเมลล์ : samana@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ1110

นายเจษฏา วงศาโรจน์

นักมาตรวิทยาชำนาญการ
อีเมลล์ : jedsada@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1110

นายยุทธนา หงษ์อารมณ์กิจ

นักมาตรวิทยาชำนาญการ
อีเมลล์ : yuttana@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1203

นายสุรศักดิ์ เกิดกัญการ

ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการชำนาญงาน
Email : surasak@nimt.or.th
Tel. : 02-5775100 ext. 1112

ดร. กิตติสัญห์ มงคลสุทธิรัตน์

นักมาตรวิทยาชำนาญการ
อีเมลล์ :  kittisun@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1215

นายสิทธิชัย ศรีคำ

นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ
อีเมลล์ : sittichais@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1208

วศิน ลิ้มธัญลักษณ์

นักมาตรวิทยาชำนาญการ
อีเมลล์ : wasin@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1215

นางสาวธิติยา พงษ์ไทยพันธ์

พนักงานห้องปฏิบัติการ
อีเมลล์ :  thitiyap@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1216