กลุ่มมาตรวิทยานาโน

เกี่ยวกับกลุ่ม

คำว่า “นาโน (Nano)” เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากคำในภาษากรีกว่า Nanos ซึ่งแปลว่าแคระหรือเล็ก ดังนั้นคำว่านาโนเมตรจึงหมายถึงหน่วยวัดที่มีขนาดเท่ากับ “เศษหนึ่งส่วนพันล้านส่วนของหนึ่งเมตร”

ขนาด 1 nm นั้นมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ประมาณ 8 หมื่นถึง 1 แสนเท่า โดยขนาดสิ่งของที่เล็กที่สุดที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั้นมีขนาดประมาณ 10,000 nm ดังนั้นขนาด 1 nm จึงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือแม้แต่การใช้กล้องจุลทรรศน์ธรรมดา ดังนั้นการที่เราจะสามารถมองเห็นวัสดุหรือปริมาณขนาดเล็กระดับ 1 nm ได้นั้นจะต้องให้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงมาก เช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน หรือ เครื่องมือวัดถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการศึกษาโดยเฉพาะ

มาตรวิทยานาโนจึงมุ่งมั่นสร้างและพัฒนาการสอบกลับได้ให้กับเครื่องมือวัด รวมถึงวิธีการวัดดังกล่าว เพื่อให้การวิเคราะห์วัสดุที่มีขนาดระดับนาโน รวมถึงปริมาณการวัดที่อยู่ในระดับนาโนของวัตถุขนาดใหญ่ มีความถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระดับสากล

โครงสร้างกลุ่ม

ดร.จริยา บัวเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานมาตรวิทยานาโน
อีเมลล์: jariya@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1216

ดร.ธรรมรัตน์ สมทอง

หัวหน้าห้องปฏิบัติการพื้นผิว
อีเมลล์ : thammarat@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1115

ดร.มูฮัมหมัด หมัดเด็น

หัวหน้าห้องปฏิบัติการรูปร่าง
อีเมลล์ : muhummad@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1218

ดร.นรินทร์ จันทวงษ์

หัวหน้าห้องปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยี
อีเมลล์ : narin@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1218

ดร.อัชยา เทพพิทักษ์ศักดิ์

นักมาตรปฏิบัติการ
อีเมลล์ : achayat@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ext. 1215

นางสาวปนัดดา สละชีพ

นักมาตรปฏิบัติการ
อีเมลล์ : panaddas@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1203

ข่าวสารและกิจกรรม