ห้องปฏิบัติการความยาวคลื่น

เกี่ยวกับเรา

ห้องปฏิบัติการความยาวคลื่นมีหน้าที่ในการจัดหารักษาและถ่ายทอดค่าความถูกต้องจากมาตรฐานปฐมภูมิของประเทศไปยังเครื่องมือวัดต่าง ๆ

Iodine stabilized He-Ne laser: CMC = 2.5E-11

Iodine stabilized He-Ne laser มีความยาวคลื่น 633 นาโนเมตร คือมาตรฐานปฐมภูมิการวัดด้านความยาวของประเทศไทย โดยห้องปฏิบัติการความยาวคลื่นได้สถาปนามาตรฐานตั้งแต่ปี 2543 โดยปัจจุบันให้บริการสอบเทียบความยาวคลื่นของ stabilized He-Ne laser และ non-stabilized He-Ne laser

Iodine stabilized Nd:YAG laser: CMC = 1.5E-11

Electronic Inclinometer หรือ ระดับน้ำแบบอิเล็คทรอนิค ใช้ในการวัดความเอียงที่เป็นมุมเล็กๆ เมื่อใช้ร่วมกับโปรแกรมการคำนวณจะสามารถวัดความตรง ความเรียบ ความฉาก และความขนานได้ มักใช้ในการวัด แท่งความตรง ความเรียบของโต๊ะระดับ (Surface Plate) และฉากขนาดใหญ่ Electronic Inclinometer ถูกสอบเทียบด้วย Autocollimator ร่วมกับ Small Angle Generator มีพิสัยการวัด: ±1000 arc second ความถูกต้อง 2 µm/m หรือ 0.4 arc second หรือประมาณ 0.00012 องศา

 

Rubidium stabilized diode laser, wavelength 780 nm

บุคลากร

วศิน ลิ้มธัญลักษณ์

นักมาตรวิทยาชำนาญการ
อีเมลล์ : wasin@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1215

นายสิทธิชัย ศรีคำ

นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ
อีเมลล์ : sittichai@nimt.or.th
โทร : 02-5775100 ต่อ 1216