นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (กรรมการโดยตำแหน่ง)

นายกลินท์ สารสิน

อายุ:               55 ปี

วุฒิการศึกษา:

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), University of Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน:

  • ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  • ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • Director of Government Liaison and Public Affairs บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน:

  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด
  • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด
  • ผู้อำนวยการฝ่ายบริการโครงการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)