อบรมการสอบเทียบเครื่องวัดความหวาน (24 มีนาคม 2560)

ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “การสอบเทียบเครื่องวัดความหวาน”  บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาครัฐและอุตสาหกรรมโดย นางสาวนิ …

อ่านรายละเอียด

อบรมการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก (22-24 มีนาคม 2560)

ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1 และตุ้มน้ำหนักขนาดใหญ่”  บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้า …

อ่านรายละเอียด

ชมรมมาตรวิทยามิติ (22 มีนาคม 2560)

กลุ่มงานมาตรฐานปฐมภูมิความยาว ฝ่ายมาตรวิทยามิติ จัดกิจกรรมภายใต้ชมรมมาตรวิทยามิติ บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมในหัวข้อ “Inter-Laboratory Comparison D …

อ่านรายละเอียด

อบรมมาตรวิทยาไฟฟ้า (22-23 มีนาคม 2560)

ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปี หัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องมือวัดไฟฟ้าแรงดันสูง” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งจากภาครัฐและอุตสา …

อ่านรายละเอียด

อบรม ISO/IEC 17025:2005(E) รุ่น 2 (20-21 มีนาคม 2560)

ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรมาตรวิทยาประจำปี  2560 หัวข้อ “ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025:2005(E)”  โดยมี ร.ท.อุทัย  …

อ่านรายละเอียด

ตรวจสอบประเมินผลภาคราชการ (17 มีนาคม 2560)

นางอัจฉรา  เจริญสุข รองผู้อำนวยการ มว. ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินผลภาคราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้แผนบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานและรบบโลจิสติกส์ โครงก …

อ่านรายละเอียด