มาตรวิทยาเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ StartUP พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมด้วยมาตรฐานการวัดสากล

ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับงาน “Startup Thailand 2017” โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีแผนวางยุทธศาสตร์ Road Show จัดงานกระจายตามหัวเม …

อ่านรายละเอียด

บรรยาย ความสำคัญของการสอบเทียบเครื่องมือวัด และการสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิล (20 พฤษภาคม 2560)

ดร.อ้อยใจ  อ่องหร่าย นักมาตรวิทยาชำนาญการ กลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้น ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง ได้รับเชิญจากสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิ …

อ่านรายละเอียด

อบรมการสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว (22-23 พฤษภาคม 2560)

ส่วนฝึกอบรม  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “การสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของเหลว”  ให้แก่ผู้สนใจทั้งจากภาครัฐแล …

อ่านรายละเอียด

อบรม การสอบเทียบออสซิลโลสโคป (22-23 พฤษภาคม 2560)

ส่วนฝึกอบรม  กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร การสอบเทียบออสซิลโลสโคป ให้แก่ผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน บรรยายให้ความรู้โดย …

อ่านรายละเอียด