สัมมนา นวัตกรรมระบบการวัดด้านมิติ (19 พฤษภาคม 2560)

นางอัจฉรา  เจริญสุข ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา หัวข้อ “นวัตกรรมระบบการวัดด้านมิติ” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับบริษั …

อ่านรายละเอียด

การแข่งขันทักษะมาตรวิทยาด้านมิติ ระดับมหาวิทยาลัย (18 พฤษภาคม 2560)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สุมิพล คอร์ …

อ่านรายละเอียด

Subcon Thailand 2017 (17-20 พฤษภาคม 2560)

มว. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดสัมมนาวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้ และช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม และธุรกิจด้านมาตรวิทยา บรรยายโดย ร. …

อ่านรายละเอียด

20 พฤษภาคม วันมาตรวิทยาโลก

การวัดสำหรับการขนส่ง ไม่เพียงแต่เป็นการเคลื่อนย้ายตัวเราจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมไปถึง อาหารที่บริโภค เสื้อผ้าที่สวมใส่ สิ …

อ่านรายละเอียด

มว. จัดอบรมการทดสอบอาหารฮาลาลสู่มาตรฐานสากล (15-19 พฤษภาคม 2560)

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ จัดอบรมในหัวข้อ “การประเมินความไม่แน่นอนของการทดสอบอาหารฮาลาล” บรรยายให้ความรู้โดย ดร.กิตติยา …

อ่านรายละเอียด

มาตรวิทยาเคมีเดินหน้าพัฒนาวัสดุอ้างอิงสำหรับตรวจจีเอ็มโอ หนุนไทยสู่อุตสาหกรรมอาหารครบวงจร

โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) กับความร่วมมือครั้งใหญ่ของ 17 หน่วยงานที่ผนึกกำลัง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนา แล …

อ่านรายละเอียด