อบรม Project Based Management (27 มกราคม 2559)

This gallery contains 4 photos.

ส่วนงบประมาณและกองทุน  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการโครงการ (S-Curve)  โดยรับเกียรติจากน.ส. สุพนิดา …

อ่านรายละเอียด

อบรมความเข้าใจและการตีความ (27 มกราคม 2559)

This gallery contains 4 photos.

ส่วนฝึกอบรม  ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร “ความเข้าใจและการตีความใบรับรองผลการสอบเทียบ” บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้ …

อ่านรายละเอียด

มว. จับมือ PTB NMIJ ดันเวิร์คช็อปพัฒนามาตรวิทยาเอเชีย

This gallery contains 10 photos.

ฝ่ายมาตรวิทยาเชิงกล  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Kickoff Workshop and Inter- laboratory Compari …

อ่านรายละเอียด

อบรม ISO/IEC 17025 รุ่น 1 (26-27 มกราคม 2559)

This gallery contains 10 photos.

ส่วนฝึกอบรม ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดอบรมประจำปีหัวข้อ “ISO/IEC 17025 รุ่นที่ 1”  โดยมีนางอัจฉรา  เจริญสุข  รองผู้อำนวยการ (1)  เป็นวิทยากรเผยแพร่ให …

อ่านรายละเอียด

อบรมระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 พนักงาน มว. (25-26 มกราคม 2559)

This gallery contains 12 photos.

นางอัจฉรา  เจริญสุข รองผู้อำนวยการ (1) มว. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เรื่อง “การทบทวนระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025” โดยมีวัตถุประส …

อ่านรายละเอียด

MEDEA Project : Hydraulic Pressure (25-29 มกราคม 2559)

This gallery contains 14 photos.

นายประยูร  เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการ มว. เป็นประธานเปิดงานในโครงการ MEDEA: “Metrology-Enabling Developing Economies in Asia” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Kickoff …

อ่านรายละเอียด