หน้าแรก > ศูนย์บริการความรู้ > E Book Center > ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
หนังสือมาตรวิทยาเบื้องต้น
 •  
 • กรุณากรอกข้อมูลก่อนดาวน์โหลดหรืออ่านเอกสาร
 •  
 • * กรุณากรอกข้อมูล
 • ชื่อ :
 • *
 • ตำแหน่ง :
 • *
 • บริษัท :
 • *
 • อีเมล :
 • *
 
บทความคัดจากหนังสือ Metrology Info
วารสาร Metrology Info ปีที่15 ฉบับที่73 ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2556 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขามาตรวิทยาด้านมิติ
หน่วยงานมาตรวิทยาในอาเซียน NML : National Metrology Laboratory of the Philippines
หน่วยงานมาตรวิทยาในอาเซียน VMI : Vietnam Metrology Institute
ผลงานเด่นด้านมาตรวิทยา เวลามาตรฐานประเทศไทย
ผลงานเด่นด้านมาตรวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างโลหะหนักที่เป็นพิษกับแร่ธาตุปริมาณน้อยที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในผู้สูบบุหรี่
ผลงานเด่นด้านมาตรวิทยา ระบบชุดเครื่องวัดความหนาแน่นของของเหลว
Summary Report of the TCTP on Strengthening of Measurement Standard Institutes of Asia Pacific Countries
Report on the Third country Training Programme (TCTP)
Determination of Lead Content in Polypropylene Sample by IDMS
การเปรียบเทียบสัญญาณเวลาของนาฬิกาอะตอม
วารสาร Metrology Info ปีที่15 ฉบับที่71 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2556 
APMP-DEC ร่วมกับ มว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
AIST Workshop for Innovation Ecosystem in Thailand
การพัฒนามาตรวิทยา เคมีและชีวภาพของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล
การศึกษาความถูกต้องของเครื่องวัดความยาวอเนกประสงค์ที่สอบเทียบด้วยระบบเลเซอร์อินเตอร์ฟีรอมิเตอร์
ระดับสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่ปลอดภัย
มาตรฐานวิชาชีพไอที กับการเตรียมรับมือในการก้าวเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียน
  NIMT Interview : พงศ์เทพ ภู่อุณฑะโร
  NIMT Interview : ดร.ชมพูนุท หิรัญพฤกษ์
วารสาร Metrology Info ปีที่14 ฉบับที่70 ประจำเดือน พศจิกายน-ธันวาคม 2555 
มว.จับมือ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ สร้างมาตรฐานมาตรวิทยา กองทัพเรือไทย  
Scoop พิเศษ มาตรวิทยาไทย มุมมอง...ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ผลกระทบของความถี่ จากแหล่งจ่ายไฟ (50Hz) ต่อการวัดกำลังไฟฟ้า  
การตรวจสอบคุณสมบัติสนามคลื่นของอัลตราซาวด์ทรานสดิวเซอร์ในย่านความถี่ 1 MHz-15MHz  
NIMT Interview : ลิขิต ใสหนู
NIMT Interview : ดร.เกษญา วัชระนุกุล  
มว.ร่วมจัดแสดงผลงานเด่นวันเทคโนโลยีและวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555  
++ วารสารทั้งหมด ++