หน้าแรก > บริการ > Calibration Laboratory Directory > ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ :
 • ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • ภาค :
 • กรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ประเภทห้องปฏิบัติการ :
 • เอกชน
 • ประเภทการบริการ :
 • ให้บริการสอบเทียบ,ฝึกอบรมด้านการสอบเทียบ
 • สถานะห้องปฏิบัติการ :
 • ถาวรและนอกสถานที่
 • หน่วยงานที่ให้บริการ :
 • บริหารภายในองค์กรและสาธารณะ
 • สาขาที่ให้บริการ :
  • สาขามวล
  • สาขาอุณหภูมิ
  • สาขาไฟฟ้าและความถี่
  • สาขามิติ
  • สาขาแรงและแรงบิด
  • สาขาความดันและสุญญากาศ
  • สาขาเคมี
  • สาขาปริมาตรและการไหล
  • สาขาเสียงและการสั่นสะเทือน
  • เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดโดยวิธีเป่าลมหายใจ
  • รังสี
  • ลม
  • สนามแม่เหล็ก
  • เครื่องมือแพทย์
  • สาขาแรง
  • สาขาความชื้นไม้
  • สาขาแสง
     • ISO 17025 :
     • • สาขามวล
      • สาขาอุณหภูมิ
      • สาขาไฟฟ้าและความถี่
      • สาขามิติ
      • สาขาแรงและแรงบิด
      • สาขาความดันและสุญญากาศ
      • สาขาเคมี
      • สาขาปริมาตรและการไหล
     • Capability List :
     • ชื่อผู้ติดต่อ :
     • ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
     • ตำแหน่งผู้ติดต่อ :
     • ผู้อำนวยการสมาคม
     • ที่อยู่ :
     • 534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
      โทรศัพท์ 0 2717 3000 ต่อ 102
      โทรสาร 0 2719 9484
     • อีเมล์ :
     • NIMT's Network :
     • NIMT's network
     • ISO :
     • ISO/IEC 17025
     • Certificate :
     ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ เป็นเพียงการรวบรวมฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เพื่อใช้ประกอบการ พิจารณาตัดสินใจเลือกใช้บริการสอบเทียบเท่านั้น มิใช่การรับรองว่าห้องปฏิบัติการสอบเทียบเหล่านี้ได้รับการรับรอง จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ดังนั้นสถาบันฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ จากผลอันเกิดจากการนำข้อมูลไปใช้
     สถาบันฯจะทำการรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
     ห้องปฏิบัติการสอบเทียบใด ประสงค์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูล
     ติดต่อฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร 0 2577 5100 โทรสาร 0 2577 2859