ง่าย / สะดวก / รวดเร็ว

ระบบติดตามการจ่ายเงิน


ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ
01

ลงทะเบียน


กรุณากรอกข้อมูลกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

หลังกรอกข้อมูลกรุณารอการติดต่อ เพื่อแจ้ง Username และ Password จาก Email Admin ประมาณ 3 วันทำการ

02

เข้าสู่ระบบ


หากลืม Password กรุณาติดต่อ...

02-577-5100 ต่อ 4122,4117
03

วิธีใช้งาน


04

ติดต่อเรา


ติดต่อได้ที่

กลุ่มงานบัญชีการเงินและพัสดุ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

EMAIL

jeniphathny@nimt.or.th

PHONES

02-577-5100 ต่อ 4122,4117

FAX

02-577-5099