# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 62-13-108-ล 22 พ.ค. 2562 5 มิ.ย. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพฯ CH-13 เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด GC/MS/MS ครั้งที่ 2 ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 8,500,000.00 2 ครั้ง
2 62-13-116-ล 22 พ.ค. 2562 5 มิ.ย. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพฯ CH-16 ชุดวิเคราะห์ตัวอย่างอินทรีย์เคมีและอุปกรณ์ประกอบ ครั้งที่ 2 ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 8,500,000.00 3 ครั้ง
3 62-13-116-ล 14 พ.ค. 2562 17 พ.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ CH-16 ชุดวิเคราะห์ตัวอย่างอินทรีย์เคมีและอุปกรณ์ประกอบ (Set of instrument and accessories for organic compound measurement) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 8,500,000.00 7 ครั้ง
4 62-13-108-ล 14 พ.ค. 2562 17 พ.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ CH-13 เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด GC/MS/MS ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 8,500,000.00 5 ครั้ง
5 6212202 3 พ.ค. 2562 3 พ.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป 62 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 13,910.00 0 ครั้ง
6 6212202 3 พ.ค. 2562 3 พ.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป 62
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 13,910.00 10 ครั้ง
7 6214106-f 2 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คก.พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตฯศักยภาพยานยนต์สมัยใหม่ (ดนง.) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 154,080.00 0 ครั้ง
8 6214106-f 2 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คก.พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตฯศักยภาพยานยนต์สมัยใหม่ (ดนง.)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 154,080.00 8 ครั้ง
9 6212109-2 2 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อม / ติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน 62 - ผช.2 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 43,870.00 0 ครั้ง
10 6212202 2 พ.ค. 2562 2 พ.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป 62 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 9,086.44 0 ครั้ง
รายการทั้งหมด 2746 รายการ : 275 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>> [Last] หรือ