# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 F6105 21 พ.ค. 2561 30 พ.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ที่ 58/2561 เรื่อง ประกวดราคา งานจ้างเหมาบริการเช่าใช้รถตู้โดยสารส่วนกลาง จำนวน 3 คัน เช่าใช้วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ/ที่ดินอาคาร ประกวดาคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 4,455,000.00 4 ครั้ง
2 61057130128 17 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ CM-20 เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ (Microwave Digestion) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธี e-bidding ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดาคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,926,000.00 4 ครั้ง
3 F6105 15 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ราคากลาง) จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้โดยสารส่วนกลาง จำนวน 3 คัน เช่าใช้วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ/ที่ดินอาคาร ประกวดาคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 4,455,000.00 5 ครั้ง
4 F6105 15 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศร่าง TOR เพื่อประชาพิจารณ์) จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้โดยสารส่วนกลาง จำนวน 3 คัน เช่าใช้วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ/ที่ดินอาคาร ประกวดาคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 4,455,000.00 6 ครั้ง
5 61-14-401-ล 10 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ที่ 89/2561 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Battery Calibration System ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ผลการประกวดราคา 4,494,000.00 18 ครั้ง
6 61-13-101-ล 7 พ.ค. 2561 23 พ.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ที่ 49/2561 ประกวดราคาซื้อ Universal Length Measuring Machine ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดาคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 8,560,000.00 33 ครั้ง
7 61-13-101-ล 30 เม.ย. 2561 31 พ.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง Universal Length Measuring Machine ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ เกณฑ์การคำนวณราคากลาง 8,560,000.00 41 ครั้ง
8 61-13-101-ล 30 เม.ย. 2561 4 พ.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ Universal Length Measuring Machine ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดาคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 8,560,000.00 24 ครั้ง
9 61-14-306-ล 26 เม.ย. 2561 7 พ.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา e-bidding CM-01 เครื่องควบคุมอัตราการไหลของก๊าซไฮโดรเจน ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดาคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,519,400.00 18 ครั้ง
10 61-14-306-ล 26 เม.ย. 2561 4 พ.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา e-bidding CM-16 ชุดตู้แช่สารเคมี ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดาคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,600,000.00 8 ครั้ง
รายการทั้งหมด 742 รายการ : 75 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>> [Last]