# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 61-14-104-ด 13 ก.ย. 2561 13 ก.ย. 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Vishay RS Series Axial Wirewound Resistor 120 Ohm 5 EA.
ผู้ชนะการเสนอราคา : RS Components Co.,Ltd 0105549076224 PO#5530/6100827
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 149.80 0 ครั้ง
2 F6105 12 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Single Input Module SIG A-CT1 / 15/75 cd Synchronized Strobe, RED
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ติยะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 0105538050768 PO#5530/6100826
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 7,922.28 1 ครั้ง
3 61-12-113-1 10 ก.ย. 2561 10 ก.ย. 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Carbondioxide 99.9% 29kg/CYL 15 EA.
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แพรกซ์แอร์(ประเทศไทย) จำกัด 0105515003275 PO#5530/6100825
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 14,445.00 2 ครั้ง
4 FR6101 6 ก.ย. 2561 6 ก.ย. 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SYNDOME Power Rating
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ยู ซ่าแวร์ จำกัด 1035554013324 PO#5530/6100824
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,066.00 2 ครั้ง
5 61-14-304.1-ด 6 ก.ย. 2561 6 ก.ย. 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าจัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น (ร่าง) ข้อแนะนำการตรวจประเมินทางวิชาการ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม(ไทยแลนด์) จำกัด 0105545029191 PO#5530/6100818
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 180,000.00 0 ครั้ง
6 6-14-104-ด 6 ก.ย. 2561 6 ก.ย. 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจำนวน 59 รายการเพื่อนำมาสร้างเป็นอุปกรณ์ประกอบระบบสอบเทียบ
ผู้ชนะการเสนอราคา : RS Components Company Limited 0105549076224 PO#5530/6100790
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,726.41 10 ครั้ง
7 61-12-205 5 ก.ย. 2561 5 ก.ย. 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Battery 12 V 65Ah.
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ซี-ทีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0105542048248 PO#5530/6100820
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 70,299.00 0 ครั้ง
8 FR6101 5 ก.ย. 2561 5 ก.ย. 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สมุดมีเส้น
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท พีบีเค พริ่นติ้ง จำกัด 0105535128260 PO#5530/6100822
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 36,380.00 0 ครั้ง
9 F6109 5 ก.ย. 2561 5 ก.ย. 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง SYNDOME Power Rating
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ยู ซ่าแวร์ จำกัด 1035554013324 PO#5530/6100821
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,066.00 5 ครั้ง
10 61-12-103-ด 4 ก.ย. 2561 4 ก.ย. 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Autoclavable Carboy / ถุงซิปล็อค / พาสเจอร์ปิเปต / Glass Funnel 90 mm
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด 0105554096467 PO#5530/6100804
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 11,277.80 7 ครั้ง
รายการทั้งหมด 1828 รายการ : 183 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>> [Last] หรือ