# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ ผู้เข้าชม
1 61XXXXXX1 29 ส.ค. 2560 29 ก.ย. 2560 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมารวมปฏิบัติการดูแลและบำรุงรักษา (Building Operation % Maintenance) อาคารผดุงมาตร อาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติและอาคารห้องปฏิบัติการเสียงและการสั่นสะเทือน ซ่อมบำรุงรักษา ประกวดาคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 5,200,000.00 46 คน
2 61XXXXXXx 16 ส.ค. 2560 6 ก.ย. 2560 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารวมดูแลรักษาภูมิทัศน์และพื้นที่ภายนอกของอาคารผดุงมาตรและอาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จ้างเหมาบริการ สอบราคา 1,200,000.00 47 คน
รายการทั้งหมด 2 รายการ : 1 หน้า : 1