# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 RES612 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Filter Funnel with Clsmp,PSF,47mm,250ml Nalgene#DS-0315-0047
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอสเอ้นพี ไซแอนติฟิค จำกัด ID:013554304621 PO5530/6200219
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 6,955.00 1 ครั้ง
2 RES612 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Filter Funnel with Clsmp,PSF,47mm,250ml Nalgene#DS-0315-0047 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 6,955.00 0 ครั้ง
3 FR6201 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Laboratory Jack 200x200x290mm
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท มิท เทคโนโลยี จำกัด ID:0105553153548 PO5530/6200229
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 2,407.50 0 ครั้ง
4 RES612 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Oligo Primer,MOPC,200n mol CODE:Primer-200 - Stericup-HV Vacuum Filtration System,PVDF,0.45um,Sterile 250ml,12/pkg,Merck Millipore
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอ็นพี เคมี คอล ซัพพลาย จำกัด ID:0105554096467 PO5530/6200218
ครุภัณฑ์สำนักงาน มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 34,992.21 0 ครั้ง
5 6214201-ด 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรม Matlab
ผู้ชนะการเสนอราคา : ASCENDAS SYSTEM.CO.,LTD ID:0105557086969 PO5530/6200228
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 45,571.30 0 ครั้ง
6 6212208 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Battery (WBP-LION)pack for YELLOW
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ID:0105524005650 PO5530/6200227
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 32,742.00 1 ครั้ง
7 6212202 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อินเด้กซ์พลาสติกเบนน่อน รุ่น IX-895 - แฟ้ม 2 ห่วง ยี่ห้อฟลามิงโก้ รุ่น NUVO-9010 (A4) สีดำ,ฟ้า,เขียว,แดง
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ออฟฟิศเมท โซลูชั่น จำกัด ID:0105548039864 PO5530/6200217
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 36,604.70 0 ครั้ง
8 6212208 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Maintenance DELL PowerEdge R310
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท จีเอเบิล จำกัด ID:0105532009464 PO5530/6200226
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 22,470.00 0 ครั้ง
9 6212202 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ถอนลวดคละสี มีซ่า SR-400 , เครื่องเย็บ+ลวด No.DS-45N/Y2 ขาว ตราช้าง , เครื่องเย็บ+ลวด NO.DS-45N BASE/Y2 , แฟ้มแขวน F4 สีเขียว (10เล่ม) ตราช้าง926 ,กระดาษสี A4 180 แกรม สีชมพู และฟ้า และเหลือง , โพสต์-อิท โน๊ต 1.5
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) ID:0107551000134 PO5530/6200216
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,371.51 0 ครั้ง
10 6214108-ล 16 ม.ค. 2562 16 ม.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Tweezers 1 MG-50G (140mm)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด ID:0105539056689 PO5530/6200225
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,494.00 0 ครั้ง
รายการทั้งหมด 2402 รายการ : 241 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>> [Last] หรือ