# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 61-12-114-1 12 มี.ค. 2562 12 มี.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ Vial Screw, 2ml ,ambr, wrtOn,cert,100/pk ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 8,367.40 0 ครั้ง
2 6212301 27 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพิมพ์หนังสือ Book Series
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท พิมพ์ดี จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 61,471.50 13 ครั้ง
3 6214106-ด 27 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื่้อ Mercury ( HG ) Standard Solution 5 x 10 mL ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 83,246.00 0 ครั้ง
4 6214104-ด 27 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ Genomic - tip 100/G ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 51,146.00 0 ครั้ง
5 F6203 27 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ Liquid Nitrogen ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,649.10 0 ครั้ง
6 6212301 27 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพิมพ์หนังสือ Book Series ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 61,471.50 0 ครั้ง
7 6214104-ด 27 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ Electrolytes
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 52,430.00 20 ครั้ง
8 6214106-ด 27 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื่้อ Mercury ( HG ) Standard Solution 5 x 10 mL
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 83,246.00 10 ครั้ง
9 6214104-ด 27 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ Genomic - tip 100/G
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 51,146.00 14 ครั้ง
10 F6203 27 ก.พ. 2562 27 ก.พ. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อ Liquid Nitrogen
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แอร์ลิควิด ( ประเทศไทย) จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,649.10 16 ครั้ง
รายการทั้งหมด 2569 รายการ : 257 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>> [Last] หรือ