# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 6214104-ด 19 พ.ย. 2561 19 พ.ย. 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 1.Micro-centrifuge Tube 2mL,150mg MgSO4,50mgPSA,50mgC18,100pk Packaged in Mylar Bags 2.Micro-centrifuge Tube150mg MgSO4,50mgPSA,50mg Carbon,100pk 3.Micro-centrifuge Tube 2mL,150mg MgSO4,50mgPSA,50mg C18,50mg Carbon,100-pk Packaged in Mylar bags
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ซี.อี.คอมบิเนชั่น จำกัด ID:0125544000734 PO5530/5200103
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 20,709.32 0 ครั้ง
2 6214106-ด 19 พ.ย. 2561 19 พ.ย. 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Shaft out 15 mm in 8.15 mm
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โปรฟิเชี่ยน เวิร์ค แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ID:0135547004714 PO5530/6200104
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 5,992.00 0 ครั้ง
3 6212109-2 19 พ.ย. 2561 19 พ.ย. 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อม Job No.:17848 (Repair&Maintenance Controller Board , VCR Adapter) , งานซ่อม Job No.:17936
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท อิเล็คทริก้า เอ็น-เทค จำกัด ID:0135555017897 PO5530/6200098
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 89,880.00 0 ครั้ง
4 FR6201 19 พ.ย. 2561 19 พ.ย. 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Displacement Laser Sensor set ประกอบด้วย Laser Displacement Sensor-Switching Power Supply
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ID:0105541007151 PO5530/6200099
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 297,460.00 0 ครั้ง
5 FR6201 16 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Stage X Y Z รุ่น MAXYZ-125L-H
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ทีเอ็ม โซลูชั่น พลัส จำกัด ID:0105548092455 PO5530/6200097
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 38,038.50 0 ครั้ง
6 F6231 16 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการเช่าใช้โปรแกรม AutoCad 2019 (2D and 3D CAD Software-Subscription : 1 License / 1 PC Supcription 1 Year) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 42,265.00 0 ครั้ง
7 F6213 16 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มอเตอร์ Trane PAT NO.024-0343
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โคลเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป ID0135556001781 PO5530/6200093
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 11,556.00 1 ครั้ง
8 F6213 16 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มอเตอร์ Trane PAT NO.024-0343 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 11,556.00 0 ครั้ง
9 F6231 16 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการเช่าใช้โปรแกรม AutoCad 2019 (2D and 3D CAD Software-Subscription : 1 License / 1 PC Supcription 1 Year)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ID:0105547073996 PO5530/6200101
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 42,265.00 1 ครั้ง
10 6214108-ล 16 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2561 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Low Pressure Comparator , Digital Pressure Guages , Pressure Gauge DN100 Accuracy
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท วีพีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ID:0125549010568 PO5530/6200095
ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 94,481.00 2 ครั้ง
รายการทั้งหมด 2042 รายการ : 205 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>> [Last] หรือ