# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 6212109-2 24 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อม / ติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน 62 - ผช.2
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอสซีทีซีสเต็มส์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 44,833.00 6 ครั้ง
2 6212109- 24 ก.ค. 2562 24 มิ.ย. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อม / ติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน 62 - ผช.2 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 44,833.00 0 ครั้ง
3 6214106-ด 24 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562 ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คก.พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตฯศักยภาพยานยนต์สมัยใหม่ (ดนง.) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 27,927.00 0 ครั้ง
4 6214106-ด 24 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คก.พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตฯศักยภาพยานยนต์สมัยใหม่ (ดนง.)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท จ.ศรีรุ่งเรืองอิมเป็กซ์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 27,927.00 6 ครั้ง
5 6214106-ด 24 ก.ค. 2562 24 มิ.ย. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คก.พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตฯศักยภาพยานยนต์สมัยใหม่ (ดนง.) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 31,351.00 0 ครั้ง
6 6214106-ด 24 ก.ค. 2562 24 มิ.ย. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คก.พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของอุตฯศักยภาพยานยนต์สมัยใหม่ (ดนง.) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 27,927.00 6 ครั้ง
7 62-13-116-ล 9 ก.ค. 2562 23 ก.ค. 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ CH-16 ชุดวิเคราะห์ตัวอย่างอินทรีย์เคมีและอุปกรณ์ประกอบ ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 8,500,000.00 11 ครั้ง
8 6212109-2 4 ก.ค. 2562 4 ก.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อม / ติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน 62 - ผช.2 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 8,025.00 0 ครั้ง
9 RCM621 4 ก.ค. 2562 4 ก.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินสนับสนุนจาก PTB เพื่อซื้อสารเคมี
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แสงวิทย์ ซายน์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 25,145.00 2 ครั้ง
10 6214104-ด 4 ก.ค. 2562 4 ก.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คก.พัฒนามาตรฐานการวัดสู่การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตฯ (ดนง.)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,574.25 2 ครั้ง
รายการทั้งหมด 2906 รายการ : 291 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>> [Last] หรือ