# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 6312202 14 พ.ย. 2562 14 พ.ย. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป 63
ผู้ชนะการเสนอราคา : นายสุวเทพ คูสุวรรณ์
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 117,700.00 0 ครั้ง
2 6312202 13 พ.ย. 2562 13 พ.ย. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป 63 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 21,378.60 0 ครั้ง
3 6312106-1 13 พ.ย. 2562 13 พ.ย. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 24,610.00 0 ครั้ง
4 6312202 13 พ.ย. 2562 13 พ.ย. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป 63 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 67,591.90 0 ครั้ง
5 6312202 13 พ.ย. 2562 14 พ.ย. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป 63 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 117,700.00 0 ครั้ง
6 6312202 13 พ.ย. 2562 13 พ.ย. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป 63
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 21,378.60 0 ครั้ง
7 6312106-1 13 พ.ย. 2562 13 พ.ย. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 24,610.00 0 ครั้ง
8 6312202 13 พ.ย. 2562 13 พ.ย. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป 63
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เวอร์เท็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 67,591.90 0 ครั้ง
9 6312106-1 4 พ.ย. 2562 4 พ.ย. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 151,940.00 0 ครั้ง
10 6312202 4 พ.ย. 2562 4 พ.ย. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 16,050.00 5 ครั้ง
รายการทั้งหมด 3035 รายการ : 304 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>> [Last] หรือ