# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 61-14-306-ล 11 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ที่ 57/2560 ประกวดราคาซื้อ ระบบปั๊มสุญญากาศแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (CM-22) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดาคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,200,000.00 6 ครั้ง
2 61-14-306-ล 11 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ที่ 56/2560 ประกาศประกวดราคาซื้อ เทอร์โบโมเลกุลาร์ปั๊มพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (CM-18) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดาคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,245,000.00 10 ครั้ง
3 61-14-306-ล 8 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ราคากลาง) ประกวดราคาซื้อ เทอร์โบโมเลกุลาร์ปั๊มพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (CM-18) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดาคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,245,000.00 7 ครั้ง
4 61-14-306-ล 8 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ เทอร์โบโมเลกุลาร์ปั๊มพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (CM-18) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดาคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,245,000.00 6 ครั้ง
5 61-14-306-ล 8 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ราคากลาง) ประกวดราคาซื้อ ระบบปั๊มสุญญากาศแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (CM-22) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดาคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,200,000.00 7 ครั้ง
6 61-14-306-ล 8 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ ระบบปั๊มสุญญากาศแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (CM-22) ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ ประกวดาคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 1,200,000.00 7 ครั้ง
7 61-12-205 21 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตลับผ้าหมึก/อินเด็กซ์/ลวดเย็บ/เครื่องเย็บกระดาษ/ปากกาเน้นข้อความ/เครื่องคิดเลข
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)(010755100134)(PO 5530/6100148)
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 1,745.67 0 ครั้ง
8 F6105 21 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง Battery UPS Replacement 3 Phase
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซีพีซีเอส (ประเทศไทย)จำกัด (0105552042149)(PO 5530/6100150)
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 448,972.00 0 ครั้ง
9 61-12-303 19 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สมุดโน๊ตขนาด รูปเล่ม 13x18.4 ซม /ปก(หน้า หลัง)พิมพ์ 4สี รองพื้นสีขาว
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท บีเบสท์ พริ้นติ้ง จำกัด (0105559111359)(PO 5530/6100140)
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 57,780.00 0 ครั้ง
10 61-14-105-ด 19 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2560 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปริ้นสติกเกอร์ PP ขาวด้าน 11 แบบ พร้อม ไดคัท /ค่าปรับแบบ /ขนาด
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท บุญศิริการพิมพ์ จำกัด (0105535059551)(PO 5530/6100138)
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 17,997.40 0 ครั้ง
รายการทั้งหมด 706 รายการ : 71 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ] Next>>