# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 6312106-2 13 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท มิซูมิ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 10,420.13 4 ครั้ง
2 6312106-2 13 ม.ค. 2563 13 ม.ค. 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การว่อมและติดตั้งเครื่องมือ
ผู้ชนะการเสนอราคา : ่บริษัท ฮูยู้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 9,758.40 2 ครั้ง
3 6312106-2 10 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ซีโอแอล จำกัด ( มหาชน )
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 1,719.99 6 ครั้ง
4 6312106-2 10 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การว่อมและติดตั้งเครื่องมือ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 9,758.40 0 ครั้ง
5 6312106-2 10 ม.ค. 2563 10 ม.ค. 2563 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 10,420.13 0 ครั้ง
6 6312202 9 ม.ค. 2563 9 ม.ค. 2563 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 6,099.00 0 ครั้ง
7 6312202 9 ม.ค. 2563 9 ม.ค. 2563 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 6,099.00 4 ครั้ง
8 6312106-2 9 ม.ค. 2563 9 ม.ค. 2563 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 1,719.99 0 ครั้ง
9 6312106-2 7 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2563 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,173.00 0 ครั้ง
10 6312106-2 7 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2563 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 4,909.07 0 ครั้ง
รายการทั้งหมด 3105 รายการ : 311 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>> [Last] หรือ