# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 6312106-1 11 ธ.ค. 2562 11 ธ.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอเบ็คซ์ เทคโนโลยีส์ จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 10,700.00 0 ครั้ง
2 6312106-1 11 ธ.ค. 2562 11 ธ.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การซ่อมและติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 10,700.00 0 ครั้ง
3 6212202 9 ธ.ค. 2562 9 ธ.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป 62
ผู้ชนะการเสนอราคา : ร้านโปโล 072 โดยนางสาวบุญยะลักษ์ อาทะจา
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 80,250.00 6 ครั้ง
4 6212202 9 ธ.ค. 2562 9 ธ.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานบริหารทั่วไป 62 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 80,250.00 0 ครั้ง
5 6312106-1 4 ธ.ค. 2562 4 ธ.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมติดตั้งเครืองมือมาตรฐาน
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 191,102.00 3 ครั้ง
6 6312106-1 4 ธ.ค. 2562 4 ธ.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมติดตั้งเครืองมือมาตรฐาน ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 191,102.00 0 ครั้ง
7 6312202 28 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป 63 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 98,277.36 0 ครั้ง
8 6312301 28 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ต่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ หรือกิจกรรมเผยแพร่ ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 77,040.00 0 ครั้ง
9 6312202 28 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารทั่วไป 63
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เวอร์เท็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 98,277.36 9 ครั้ง
10 6312301 28 พ.ย. 2562 28 พ.ย. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ หรือกิจกรรมเผยแพร่
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ธัญญ์ธีร์ ครีเอชั่น จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 77,040.00 7 ครั้ง
รายการทั้งหมด 3071 รายการ : 308 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>> [Last] หรือ