# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
1 6212202 27 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 542 แผนจัดซื้อประจำปี จัดซื้อระบบการจัดทำใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยหุ่นยนต์ จ้างเหมาบริการ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 450,000.00 23 ครั้ง
2 62-14-3-03-ล 15 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 542 แผนจัดซื้อประจำปี จัดซื้อ Metrolog X4R I robot and Laser Interferometer system ครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 2,550,762.30 39 ครั้ง
3 6214201-ด 8 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คก.พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 22,363.00 0 ครั้ง
4 6214101-ด 8 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คก.ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรม 4.0 (ดนง.) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 22,363.00 0 ครั้ง
5 F6203 8 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเพิ่มศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย "เมาแล้วขับ" ด้วยระบบมาตรวิทยา - กองทุน 62 (ดนง+ลท) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 58,601.76 0 ครั้ง
6 6212110-2 8 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ / วัสดุสิ้นเปลือง เพื่อการสอบเทียบภายในประเทศ 62 - ผช.2 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,938.00 0 ครั้ง
7 6214101-ด 8 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คก.ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สู่อุตสาหกรรม 4.0 (ดนง.)
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โปรฟิเซี่ยน เวิร์ค แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 22,363.00 26 ครั้ง
8 6214201-ด 8 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง คก.พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยา
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท โปรฟิเชี่ยน เวิร์ค แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 22,363.00 24 ครั้ง
9 FR6202 8 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานด้วยเทคโนโลยีมาตรวิทยาแก่ภาคอุตสาหกรรม - กองทุน 62 (ดนง) ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 52,965.00 0 ครั้ง
10 6212110-2 8 ส.ค. 2562 8 ส.ค. 2562 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ / วัสดุสิ้นเปลือง เพื่อการสอบเทียบภายในประเทศ 62 - ผช.2
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท มิลาด้า พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 99,938.00 38 ครั้ง
รายการทั้งหมด 2984 รายการ : 299 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>> [Last] หรือ