# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
2981 6011202-1 9 ธ.ค. 2559 18 ม.ค. 2560 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Aluminum Stainless Steel 6 ชิ้น ค่าใช้สอย สถาบันฯ ตกลงราคาข้อ 18 9,437.40 0 ครั้ง
2982 5911202-1 9 ธ.ค. 2559 18 ม.ค. 2560 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสิ้นเปลืองทางห้องปฏิบัติการ Displacement Transducer ค่าใช้สอย สถาบันฯ ตกลงราคาข้อ 18 23,540.00 0 ครั้ง
2983 6051201 8 ธ.ค. 2559 8 ธ.ค. 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์โทรศัพท์ตั้งโต๊ะทำงาน 6 เครื่อง
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) 0107551000134(0001/600061)
ค่าใช้สอย สถาบันฯ ตกลงราคาข้อ 18 3,539.99 0 ครั้ง
2984 6011203-2 8 ธ.ค. 2559 13 ม.ค. 2560 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสิ้นเปลืองทางห้องปฏิบัติการ ค่าใช้สอย สถาบันฯ ตกลงราคาข้อ 18 10,111.50 0 ครั้ง
2985 6011202-1 8 ธ.ค. 2559 8 ธ.ค. 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ใช้ในรบบสอบเทียบ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท ฮากุโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด 0105532059313(0001/600063)
ค่าใช้สอย สถาบันฯ ตกลงราคาข้อ 18 67,624.00 0 ครั้ง
2986 6011203-2 8 ธ.ค. 2559 13 ม.ค. 2560 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสิ้นเปลืองทางห้องปฏิบัติการ Sulfadiazine และ Enrofloxzcin 2 ขวด ค่าใช้สอย สถาบันฯ ตกลงราคาข้อ 18 52,644.00 0 ครั้ง
2987 6011203-2 8 ธ.ค. 2559 13 ม.ค. 2560 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสิ้นเปลืองทางห้องปฏิบัติการใช้เป็นสามาตรฐานและ internal standard ค่าใช้สอย สถาบันฯ ตกลงราคาข้อ 18 23,540.00 0 ครั้ง
2988 6031103 8 ธ.ค. 2559 8 ธ.ค. 2559 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง แผ่นพับแนะนำสถาบันฉบับภาษาไทย 2,000 ฉบับ
ผู้ชนะการเสนอราคา : บริษัท เอ็มไซน์ พับลิชชิ่ง จำกัด 0105547143081 (0001/600064)
จ้างเหมาบริการ สถาบันฯ ตกลงราคาข้อ 18 25,680.00 0 ครั้ง
2989 6011203-2 8 ธ.ค. 2559 13 ม.ค. 2560 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ็็Heavy Metals in Leather Powder 2 ชุด ค่าใช้สอย สถาบันฯ ตกลงราคาข้อ 18 42,372.00 0 ครั้ง
2990 6011203-2 8 ธ.ค. 2559 13 ม.ค. 2560 ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสิ้นเปลืองทางห้องปฏิบัติการใช้ทำปฏิกิริยา Quantitative real time PCR ค่าใช้สอย สถาบันฯ ตกลงราคาข้อ 18 59,920.00 0 ครั้ง
รายการทั้งหมด 3105 รายการ : 311 หน้า : [First] << Back ... [ 297 ][ 298 ] 299 [ 300 ][ 301 ] ... Next>> [Last] หรือ