# รหัสโครงการ วันที่ วันที่สิ้นสุด ประเภท ชื่อโครงการ ประเภทสิ่งของ วิธีการซื้อจ้าง วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง ไฟล์แนบ จำนวนดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
2981 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 0.00 0 ครั้ง
2982 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 แผนจัดซื้อประจำปี ครุภัณฑ์สำนักงาน เกณฑ์การคำนวณราคากลาง 0.00 77 ครั้ง
2983 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 0.00 0 ครั้ง
2984 30 พ.ย. 542 30 พ.ย. 542 ยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ / วัสดุสิ้นเปลือง เพื่อการสอบเทียบภายในประเทศ 62 - ผช.2 ค่าใช้สอย มาตรา 55 (3) วิธีเฉพาะเจาะจง 0.00 0 ครั้ง
รายการทั้งหมด 2984 รายการ : 299 หน้า : [First] << Back ... [ 297 ][ 298 ] 299 หรือ